Nieuw Seizoen Vrijwilligerswerk

Vondelpark: 7 september 2008

Nestkasten timmeren

Op de drukbezochte vrijwilligersbijeenkomst op 1 september werd het programma voor het komende seizoen vastgesteld. De vrijwilligers gaan het komend seizoen niet alleen een flinke bijdrage leveren aan de ecologische ontwikkeling in het park, ook gaan ze excursies organiseren voor scholen in de buurt. Voor het laatste punt was Mirella Vierveijzer van het Amsterdams Natuur en Milieu Educatiecentrum gekomen om de vrijwilligers een programma te presenteren geschikt voor kinderen tot 10 jaar.

De werkgroep heeft het afgelopen jaar onder organisatie van Cornelie van der Feen al heel wat voor elkaar gekregen: In het voorjaar was er de paddentrek, daarna wilgen snoeien en van het materiaal houtwallen maken. Ook werden onder begeleiding van Frans Jacques van Watergroen, oevers voorzien van een ecologische beschoeiing. Daarna zijn er een twintigtal nestkasten gebouwd, die net voorzien zijn van de laatste lijnolielaag. Het ontwerp van de vogelkast is hier te downloaden.

De werkgroep gaat enthousiast verder, op het programma van komend seizoen staan het verder verzorgen van de oevers, het verder ontwikkelen van het natuurpad door en tussen de Schapenweide en de Koeweide, het visvrij maken van de paddenpoelen, en het verzorgen van de nestkasten in het park. Ook gaat een groep beginnen met het opzetten van een educatieve rondleiding voor de scholen langs het natuurpad.

Helaas gaat Cornelie ons verlaten, zij gaat naar Afrika om daar een natuurpark op te zetten. Bart Nooij gaat gedeeltelijk de organisatie op zich nemen, bijgestaan voor het praktische gedeelte door de stadsbioloog Michel Koper. Ook Frans Jacques zullen we terugzien. Onze relatie met Oud-Zuid wordt geformaliseerd met een gebruikersovereenkomst, waar nog aan gewerkt wordt.