Nieuws uit het Vondelpark

Nieuws en Feiten op hetVondelpark.net

De Noodtoiletten in de Zomer

Toilet bij de Frederiksstraat

Vondelpark: 23 juni 2017

Sinds enkele jaren worden in het park op meerdere plaatsen noodtoiletten geplaatst. Met de toenemende drukte van bezoekers die ook een six-pack of een fles rosé meenemen, werd het wildplassen in de bosjes een probleem. De stank van urine was op een zomeravond vaak niet te harden.

Daarom zijn er ieder zomerseizoen toileteenheden geplaatst. Het is een betonnen plaat met een plaskruis en een dixie, en omhuld door een hoog hek. Het wildplassen is nu wat minder, maar die toiletten zorgen zelf ook weer voor overlast. Ondanks dat ze iedere dag grondig worden schoongemaakt, zijn ze erg vuil en stinken vaak. De afvoer van de plaskruizen is vaak verstopt, de urine loopt over, en de dixies worden ook vaak vies achtergelaten.

Dit jaar zijn er duidelijk minder toiletten geplaatst. Over een toileteenheid in het bijzonder heeft de redactie al meerdere klachten ontvangen van de omwonenden. Het is het toilet bij de Frederiksstraat. Het staat precies tussen de twee enige bankjes in de buurt, en vanaf het bankje wordt alle uitzicht op de prachtige weide erachter volledig ontnomen. Op de foto ziet u het weggebrande gras, veroorzaakt door een overstroming van de plaskruis.

Lees meer...

Twee Jonge Ooievaars

Eerste foto van twee jongen. Foto: Paul Koene

Vondelpark: 19 mei 2017

De website ooievaars020.nl meldt dat twee jongen waargenomen zijn op het nest in de Schapenweide.

Het nest wordt al jaren gebruikt door hetzelfde paar, die bij elkaar een groot aantal jongen heeft voortgebracht. Vader staat links op de foto, en is duidelijk herkenbaar aan een opgezwollen gewricht in de poot (de hiel). Daarom heeft hij de bijnaam Manke Nelis gekregen. Je ziet hem ook duidelijk hinken, maar ondanks deze handicap is hij nog goed in staat voor nageslacht te zorgen, en het op te voeden.

Het geslacht van de jongen is onbekend, en dat zal zo blijven.

Foto: Paul Koene.

Klik op de foto voor een vergroting.

Naschrift: Inmiddels is een derde jong waargenomen.

Lees meer...

De Japanse Duizendknoop

Japanse Duizendknoop op de Picassoweide

Vondelpark: 8 mei 2017

Deze plant is 100 jaar geleden geïmporteerd uit Japan als sierplant voor de tuin. Het is een mooie plant die een beetje lijkt op bamboe, en bloeit in augustus met kleine witte bloempjes in trosjes. Toch ben je niet blij als het in jouw tuin groeit, want het woekert verschrikkelijk en je krijgt het nooit meer weg.

In het Vondelpark groeit het op verschillende plaatsen, het meest op en rond de Picassoweide. Hier wil men het eigenlijk ook bestrijden, maar dat is moeilijk. Gebruik van gif is taboe, en maaien maakt de kans op verspreiding alleen nog maar groter. Het snoeimateriaal moet namelijk afzonderlijk vernietigd worden, want als het tussen ander tuinafval komt is de gehele composthoop besmet.

De hoveniers concentreren hun werk op het bestrijden van de Reuzenberenklauw, die ook overal in het park woekert. Het extra probleem van deze plant is dat het sap uitermate giftig is. Als de plant beschadigd raakt, en het sap komt op jouw huid, dan geeft het onder invloed van zonlicht grote brandblaren.

Op de foto staan enkele Japanse Duizendknoop planten die rond een tweetal jonge bomen groeien. Kennelijk is bij het aanbrengen van nieuwe grond bij de bomen deze plant geïntroduceerd.

Zie op deze kaart de verspreiding van de Japanse duizendknoop in Amsterdam.

Lees meer...

Een Kapronde van 120 Bomen

Alle bomen op de lijst werden nauwkeurig gecontroleerd

Vondelpark: 18 april 2017

Bij iedere flinke storm in het Vondelpark waait er wel eens een boom om. Het is daarom noodzakelijk dat de kwaliteit van de bomen regelmatig gecontroleerd wordt. Daarom werd in het najaar een extern bureau ingehuurd die nauwkeurig alle bomen in het park controleerde op vitaliteit en enig gevaar op stabiliteit bij een storm.

Uit deze rapportage werd in mei 2016 een kaplijst samengesteld van 88 bomen. Bij toeval merkte de redactie het publiceren van deze omgevingsvergunning op. Samen met een andere bomenexpert hebben wij de lijst afgelopen, en het bleek dat verreweg de meeste bomen inderdaad in slechte toestand waren.

Intussen zijn bijna alle bomen op de lijst gekapt, en daarbij nog eens 52 die in een vergunning uit 2015 werden toegevoegd. Meteen daarop zijn nieuwe bijna-volwassen bomen herplaatst, een deel volgt nog in het najaar.

Lees meer...

De Bosuil Roept

De Vondeluil - Foto Hannah Jansen

Vondelpark: 24 februari 2017

De redactie van hetVondelpark.net ontvangt veel vragen over een klagend gefluit die in de avond rond de Picassoweide te horen is.

Het geluid wordt voortgebracht door een bosuil, een volwassen mannetje. Bosuilen wonen -en broeden al jaren in het park en al vaker heeft hetVondelpark.net het uitvliegen van de uilskuikens gemeld.

Je zou denken dat het mannetje nog steeds op zoek is naar een partner. Maar dat is niet waarschijnlijk, want uilen blijven levenslang bij elkaar en vorig jaar nog hebben ze een jong grootgebracht. Misschien dat het vrouwtje op het nest zit, en het mannetje laat horen waar hij is.

In het Vondelpark is slechts plaats voor een uilenterritorium. Het voedselaanbod is niet groot. Er zijn weinig muizen in het park. Dat komt waarschijnlijk omdat de grond te vochtig en te dras is. Gelukkig voor de uil breekt heel binnenkort de paddentrek weer aan, een welkome aanvulling op het dieet!

De foto is gemaakt in het Vondelpark door Hannah Jansen in 2012. Klik op de foto voor een vergroting.

Lees meer...

Baggerwerk in het Oostelijk Deel

Het Baggerbootje ligt nu nog vast in het ijs

Vondelpark: 27 januari 2017

Binnenkort begint nieuw baggerwerk in het Vondelpark. Deze keer in het oostelijk deel van het Vondelpark, van de Centrale Vijver tot de Amstelveenseweg vijver. Het baggerscheepje, een paar pontons, buizen en hekken ziet u al klaarstaan voor als het ijs gesmolten is en het werk kan beginnen.

Eigenlijk was het de bedoeling dat het werk in het najaar al zou beginnen, maar procedures omtrent vergunningen hebben het proces vertraagd.

Het baggerwerk is nog een nasleep van de afgelopen grote renovatie in het Vondelpark. Een van de projecten binnen deze renovatie was het verleggen van de waterloop in het park. Voor de renovatie werd in droge tijden water ingelaten vanaf de Singelgracht (aan de kop van de Slurf), en weer uitgepompt via het gemaal aan de Sophiavijver, die water het in de Schinkel uitslaat. Het door de jaren heen inlaten van het vervuilde grachtenwater heeft de bodemkwaliteit ernstig aangetast. Een dikke laag vervuilde slib verhindert enige vorm van bodembegroeiing.

Na de renovatie wordt het water in het Vondelpark zoveel mogelijk vastgehouden. Het water stroomt dan in rondjes door alle vijvers in het park, die nu met elkaar verbonden zijn. In tijden van droogte wordt er nog steeds een kleine hoeveelheid water binnengelaten, maar nu wordt dit grondig gefilterd met een biologisch filter dat zich onder de Slurf bevindt. Om het water goed te later circuleren is het ook nodig dat de vijvers uitgediept worden. Een tweede reden om te baggeren.

Lees meer...

Komt er een BBQ Verbod?

Reiger eet een hapje met de BBQ mee

Vondelpark: 21 januari 2017, update op 20170127

Laatste nieuws: De gemeenteraad heeft nu definitief besloten om vanaf deze zomer een algeheel barbecueverbod in te stellen.

Een tijdje geleden, op 11 januari, bleek tijdens een bestuurscommissievergadering in stadsdeel Zuid dat een meerderheid achter het barbecueverbod in het Vondelpark staat. Alleen GroenLinks en D66 zijn tegen een verbod.

De redactie van hetVondelpark.net is uitermate verbaasd over dit besluit. Sinds 2008 wordt er al gebarbecued in het park, en al die tijd heerste er een sfeer van anarchie. Eerst was de barbecue overal in het park toegestaan, en toen dit uit de hand liep, stelde het stadsdeel enkele veldjes vast waar nog gebraden mocht worden. In de loop van de jaren werden de BBQ-veldjes steeds gewisseld, en de regels verscherpt. De regels werden niet duidelijk aangegeven en van enige handhaving was geen sprake. Verwarring alom bij de recreatieve BBQ-er, en nu blijkt dat het stadsdeel na jaren van falend beleid de schuld bij de recreant legt door dan maar een algeheel verbod in te stellen.

In 2013 kwam er een hoogtepunt in de irritaties van de bezoekers. Er was een BBQ-veldje aangewezen bij de Amstelveenseweg, nadat een ander veldje die te dicht lag bij de huizen van Zuid na bewonersprotest was gesloten. Nu hadden de bewoners van West last van de rook, maar daar had Stadsdeel Zuid geen bericht aan. Ook de Vrienden van het Vondelpark hielden zich in deze crisis afzijdig. Het was een goede kans geweest om toen al het BBQ-en te verbieden, maar een oplossing werd gevonden door het BBQ-veldje te verplaatsen naar het midden van het park. Bijna de hele raad stond achter het gebruik van de barbecue in het Vondelpark. Lees het artikel uit 2013: BBQ Zig-zag Beleid wordt Voortgezet.

Vorig jaar brak er een crisis uit bij de Vrienden van het Vondelpark toen een lid van het bestuur op eigen initiatief een brief naar het Parool stuurde waarin gesteld werd dat het BBQ-en in het park vanwege de overlast maar verboden moest worden. Bij de laatste bestuurscommissievergadering sprak de voorzitter van de Vrienden zich plotseling zich toch uit voor een BBQ-verbod, en nu opeens volgt de raad deze mening.

Ook schijnt er een notitie te zijn waarin staat dat als het verbod niet doorgaat, dit 4 euroton per jaar gaat kosten voor herstel van schade en handhaving. Volgens hetVondelpark.net is dit bedrag overdreven. Uit eigen observatie weten wij dat de zogenaamde overlast grotendeels komt van onwetendheid over de regels. In het artikel Onrust over Barbecues schreven wij al eerder over het zig-zag beleid van Zuid en de Vrienden van het Vondelpark, en stelden wij een concreet voorstel op om de overlast op te lossen.
Politici, lees dit artikel en neem dan een wijs besluit.

Lees meer...

De IJsvogel in 2016

Luis restaureert de ijsvogelwand

Vondelpark: 22 november 2016, gecorrigeerd op zaterdag, 11 februari 2017

Een paar jaar was hij niet meer waargenomen, en dit voorjaar was hij terug. Een klein groepje fanatieke vogelaars konden vanaf de Willemsbrug (hoogte Emmaplein) de ijsvogel af en toe voorbij zien vliegen. Er liggen in de sloot daar een paar omgevallen bomen, en vanaf een tak net boven het water zag men het vogeltje duiken naar visjes. Of het een eenling was of een paar is niet bekend, er zijn er nooit twee tegelijk gezien.

Correctie: Ruud Vlek meldde dat er wel enkele waarnemingen geweest zijn van twee ijsvogels. Volgens https://adam.waarneming.nl werd in het voorjaar regelmatig een paartje ijsvogels gezien van 26 februari tot 17 maart.

Daarna waren er nog enige waarnemingen van een afzonderlijke ijsvogel.

In het Vondelpark is een paar jaar geleden een kunstmatige ijsvogelwand met daarin een nestkast gebouwd, maar die is nooit bewoond geweest en was intussen al aardig verzakt. Reden dus voor de park-ecovenier Luis Nobre Canha om de wand te restaureren (zie foto). De oude wand werd afgegraven, en een nieuwe heuvel van leem opgeworpen. Dwarsbalken zorgen ervoor dat de heuvel, en dus de wand minder snel verzakt. De ijsvogelwand staat aan de westzijde van de Koeweide, en is vanaf de Mol (weide bij de Amstelveenseweg) aan de overkant van het water goed te zien.

Maar deze goede bedoelingen werden door de ijsvogel helemaal verkeerd begrepen, en ze heeft een uitstekend alternatief gevonden in de steile wand aan de binnenkant van het baggerdepot op de Schapenweide. De heuvel die je ziet op de Schapenweide is in werkelijkheid een dijk om het baggerdepot heen. In het voorjaar stond er flink veel water in het depot, en daarom was de toegang tot het nest onbereikbaar voor predatoren.

Maar helaas is tijdens de relatief droge zomer het water opgedroogd, en in combinatie met het verschijnen van de vos bleek het nest later verlaten te zijn. Pas in de nazomer zijn er weer enkele waarnemingen bij de redactie binnengekomen.

Laten we hopen dat het volgend jaar beter zal gaan.

Lees meer...

Het Evenementenbeleid

Vondelpark Openluchttheater

Vondelpark: 29 september 2016

Het Parkenoverleg is een samenwerkingsverband van alle Park- en Tuingroepen in Amsterdam. Het zorgt ervoor om expertise die verspreid is in de verschillende groengroepen te combineren, en zo met een stem op te treden naar beleidsmakers en bestuurders in Amsterdam. De redactie van hetVondelpark.net heeft namens het Vondelpark zitting in dit overleg. Zo heeft het Parkenoverleg naar aanleiding van de Agenda Groen een Groenmanifest opgesteld, bestaande uit tien punten. Naar aanleiding van dit manifest hebben verschillende politieke partijen amendementen op de Agenda groen ingediend.

Uitvloeisel van de Agenda Groen is het Festivalbeleid. Sinds wethouder Choho (D66) over het groen in Amsterdam gaat, wordt er anders aangekeken tegen het groen in Amsterdam. Het Parkenoverleg maakt er zich zorgen over. Zo lijkt het er sterk op dat er extra bezuinigd wordt op groen in de stad, en het gat opgevuld gaat worden door het geld dat extra festivals in parken gaan opbrengen. Daarvoor zouden dan de parken aangepast moeten worden, door versterkt gras, bredere wegen geschikt voor zware vrachtwagens, oprekking van normen betreffende hinder, en versobering van de natuurwaarden (onderhoud). Het Parkenoverleg ziet dit met lede ogen aan. Liever zouden zij zien dat festivals buiten dicht bewoond gebied georganiseerd worden, op speciaal daarvoor aangelegde terreinen in niet kwetsbaar gebied.

Locatieprofielen

Lees meer...

Naar boven