Nieuws over werkzaamheden in het Vondelpark

Werkzaamheden in het Vondelpark

Hoofdlijnen van de meest recente artikelen, of bekijk een complete index van Werkniews


De Noodtoiletten in de Zomer

Toilet bij de Frederiksstraat

Vondelpark: 23 juni 2017

Sinds enkele jaren worden in het park op meerdere plaatsen noodtoiletten geplaatst. Met de toenemende drukte van bezoekers die ook een six-pack of een fles rosé meenemen, werd het wildplassen in de bosjes een probleem. De stank van urine was op een zomeravond vaak niet te harden.

Daarom zijn er ieder zomerseizoen toileteenheden geplaatst. Het is een betonnen plaat met een plaskruis en een dixie, en omhuld door een hoog hek. Het wildplassen is nu wat minder, maar die toiletten zorgen zelf ook weer voor overlast. Ondanks dat ze iedere dag grondig worden schoongemaakt, zijn ze erg vuil en stinken vaak. De afvoer van de plaskruizen is vaak verstopt, de urine loopt over, en de dixies worden ook vaak vies achtergelaten.

Dit jaar zijn er duidelijk minder toiletten geplaatst. Over een toileteenheid in het bijzonder heeft de redactie al meerdere klachten ontvangen van de omwonenden. Het is het toilet bij de Frederiksstraat. Het staat precies tussen de twee enige bankjes in de buurt, en vanaf het bankje wordt alle uitzicht op de prachtige weide erachter volledig ontnomen. Op de foto ziet u het weggebrande gras, veroorzaakt door een overstroming van de plaskruis.

Lees meer...

Een Kapronde van 120 Bomen

Alle bomen op de lijst werden nauwkeurig gecontroleerd

Vondelpark: 18 april 2017

Bij iedere flinke storm in het Vondelpark waait er wel eens een boom om. Het is daarom noodzakelijk dat de kwaliteit van de bomen regelmatig gecontroleerd wordt. Daarom werd in het najaar een extern bureau ingehuurd die nauwkeurig alle bomen in het park controleerde op vitaliteit en enig gevaar op stabiliteit bij een storm.

Uit deze rapportage werd in mei 2016 een kaplijst samengesteld van 88 bomen. Bij toeval merkte de redactie het publiceren van deze omgevingsvergunning op. Samen met een andere bomenexpert hebben wij de lijst afgelopen, en het bleek dat verreweg de meeste bomen inderdaad in slechte toestand waren.

Intussen zijn bijna alle bomen op de lijst gekapt, en daarbij nog eens 52 die in een vergunning uit 2015 werden toegevoegd. Meteen daarop zijn nieuwe bijna-volwassen bomen herplaatst, een deel volgt nog in het najaar.

Lees meer...

Baggerwerk in het Oostelijk Deel

Het Baggerbootje ligt nu nog vast in het ijs

Vondelpark: 27 januari 2017

Binnenkort begint nieuw baggerwerk in het Vondelpark. Deze keer in het oostelijk deel van het Vondelpark, van de Centrale Vijver tot de Amstelveenseweg vijver. Het baggerscheepje, een paar pontons, buizen en hekken ziet u al klaarstaan voor als het ijs gesmolten is en het werk kan beginnen.

Eigenlijk was het de bedoeling dat het werk in het najaar al zou beginnen, maar procedures omtrent vergunningen hebben het proces vertraagd.

Het baggerwerk is nog een nasleep van de afgelopen grote renovatie in het Vondelpark. Een van de projecten binnen deze renovatie was het verleggen van de waterloop in het park. Voor de renovatie werd in droge tijden water ingelaten vanaf de Singelgracht (aan de kop van de Slurf), en weer uitgepompt via het gemaal aan de Sophiavijver, die water het in de Schinkel uitslaat. Het door de jaren heen inlaten van het vervuilde grachtenwater heeft de bodemkwaliteit ernstig aangetast. Een dikke laag vervuilde slib verhindert enige vorm van bodembegroeiing.

Na de renovatie wordt het water in het Vondelpark zoveel mogelijk vastgehouden. Het water stroomt dan in rondjes door alle vijvers in het park, die nu met elkaar verbonden zijn. In tijden van droogte wordt er nog steeds een kleine hoeveelheid water binnengelaten, maar nu wordt dit grondig gefilterd met een biologisch filter dat zich onder de Slurf bevindt. Om het water goed te later circuleren is het ook nodig dat de vijvers uitgediept worden. Een tweede reden om te baggeren.

Lees meer...

Baggerwerkzaamheden rond het Blauwe Theehuis

Baggerschip op de Grote Vijver

Vondelpark: 6 maart 2015

Op dit ogenblik worden de vijvers rond het Blauwe Theehuis uitgebaggerd. Het gaat om de Grote Vijver (van de fontein), de Kleine Vijver (bij het Theehuis), de vijver bij het Melkhuis en de vijver rond de Muziektent. De werkzaamheden liggen nog in het verlengde van de grote renovatie.

Het uitbaggeren is noodzakelijk om een betere doorstroming van het water in het park mogelijk te maken. Voor de renovatie werd water ingelaten vanaf de Singelgracht (Stadhouderskade), via een ondergrondse pijplijn in de vijvers. Het water stroomde dan langzaam door alle vijvers van het park, om het dan in de Sophiavijver bij de Sophialaan weggepompt te worden naar de Schinkel. Dit procedé had het nadeel dat de vervuiling van het grachtenwater in het slib in de parkvijvers bezonk, en daardoor zijn de bodems verontreinigd.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het baggerslib opgeslagen zou worden tussen de dijken van de Schapenweide (waar het ooievaarsnest staat), maar vanwege de verontreiniging is besloten het slib direct af te voeren.

Lees meer...

Het Vondelpark in blauw licht

Vondelpark: 26 februari 2012

Het opknapwerk aan het Stedelijk Museum komt na jaren eindelijk ten einde, en men heeft besloten dit grootschalig te vieren. Als eerste is het Vondelpark aan de beurt. De kunstenaar Steve McQueen krijgt de opdracht alle lantaarnpalen in het Vondelpark van blauw licht te voorzien.

Alle partijen zijn verheugd over dat dit project -Blues Before Sunrise hier mag plaatsvinden, maar helaas ziet hetVondelpark.net niet de voordelen voor het park met dit kunstwerk. Ook zien we geen verband tussen het Stedelijk Museum en het Vondelpark, en geen verband tussen het klaarkomen van een restauratie en blauw licht. Ernstiger vinden wij dat dit kunstwerk precies plaatsvindt in de periode dat in het Vondelpark de paddentrek plaatsvindt. De Werkgroep Natuur Vondelpark maakt zich ernstige zorgen of de pad, de kikker en de kleine watersalamander -beschermde diersoorten, hiervan nadeel ondervinden.

Reden voor hetVondelpark.net om contact op te nemen met de organisatoren...

Lees meer...

Meer Werknieuws artikelen in de complete index