Vrijwilligers Werken aan Oeverbeschoeiing

Vondelpark: 30 maart 2008

Frans aan het werk

Afgelopen zaterdag kwamen de vrijwilligers weer bijeen voor de volgende klus om het Vondelpark ecologisch te verbeteren. Een week eerder waren ze op de Koeweide al actief met het maken van een opslagplaats voor gesnoeide wilgentenen. Het rek ziet u nog staan achter de wilgen als u langs de weide loopt.

Deze week werden andere wilgentenen gebruikt om sommige oevers te verstevigen, en houvast te bieden voor allerlei oeverplanten. Deze aanpak past heel goed in het concept van de Engelse Landschapsstijl, die beoogt de wandelaar een illusie te geven van een wild landschap. De kronkelende waterpartijen raken in de flauwe bochten wat meer begroeid, net zoals dat in een stromende beek gebeurt.

Al eerder is gepoogd dit effect te bereiken door op de plaatsen waar de begroeiing moest opschieten de vijver ter plekke ondieper te maken. Eigenlijk is dit nergens gelukt, met als uitzondering achter de moerascypressen aan het pleintje van het Volt.

Bij deze aanpak is Frans Jacques van Watergroen ingehuurd, die samen met de vrijwilligers de bossen wilgentakken verzinken. Op de foto ziet u Frans aan het werk. De wilgentakken zijn hier net het water ingebracht, en moeten nog naar de bodem afgezonken worden.

Frans moest deze klus alleen klaren. Eerder stapte een van de vrijwilligers dapper met lieslaarzen aan het water in, en ging vrijwel meteen bijna kopje onder nadat een voet tussen de takken klem bleek te zitten. De vrijwilligers staan nu dus hier op de achtergrond terwijl ze Frans dienen van diverse handige adviezen.

Als de biezen na een aantal weken goed verzonken zijn, wordt nogmaals een poging gedaan om de oevers in te zaaien -maar misschien is dat dan helemaal niet meer nodig.


(:commentbox:)


Categorie: 2008 Vrijwilligers