Tweede Kapronde Binnen een Jaar

Een Kastanje bij Festina wordt nauwkeurig geinspecteerd

Vondelpark: 1 januari 2018

De gezondheid van de bomen in het Vondelpark is zorgelijk. Haast geen enkele boom doet het goed.

Dat komt omdat de grond -het was oorspronkelijk een veenweidegebied, te slap, te vochtig en te zuur is. Daarbij komt dat door de grote bezoekersdruk het veen aan de oppervlak comprimeert, zodat lucht en water niet meer in de diepere lagen kan komen. Vooral de bomen langs de lanen hebben het moeilijk. Deze zijn rondom de stam helemaal ingemetseld met de leem van het voetpad. Theoretisch zou het leem water moeten doorlaten, maar omdat in verhouding veel bomen langs de lanen sneuvelen is dat wel te betwijfelen.

Populieren en Moerascipressen doet het redelijk goed. Het zijn dan ook typische veenmoerasbomen. Ze groeien snel, en dat is dan ook tegelijk het probleem. Daardoor is het hout bros, en breken takken, soms hele stammen af bij een flinke storm.

Wij schreven al eerder over de problematiek met de populieren en de moerascipressen.

Kastanjebomen doen het slecht in het Vondelpark. Ze doen het allemaal slecht -ze hebben meerdere ziektes, en wij vrezen dat over een paar jaar alle kastanjes in het park gekapt zijn.

Het grote gevaar dat een zieke boom vormt is dat het plotseling kan omvallen, en dat gebeurt dan ook regelmatig. Gelukkig is nog nooit iemand onder een vallende boom terecht gekomen, en dat kan alleen maar een gelukkig toeval genoemd worden. Het groenbeheer houdt voortdurend de kwaliteit van de bomen in de gaten, en als er tekenen zijn dat hij om kan vallen wordt meteen besloten tot een noodkap. Het is steeds een groot dilemma. Ben je streng en wil je geen risico lopen, dan moeten honderden bomen weg. Denk je dat een boom nog wel een jaar kan staan, dan is er kans dat de boom toch omvalt.

Weer een noodkap

In het najaar is bij het Aldo van Eijck speelplaatsje een esdoorn dwars over het fietspad gevallen, en een groot wonder is wel dat ook hier niemand gewond geraakt. Het beheer van het Vondelpark is zich wel rot geschrokken, en toen is besloten weer een schouw te houden. Ruim een half jaar ervoor was er al een kapronde van 120 bomen, maar kennelijk bleek een nieuwe inspectie nodig.

Als gevolg daarvan is weer een kapvergunning aangevraagd. Alle bomen zijn inmiddels al weggehaald.

Een van de meest opvallende bomen was een oude kastanje die tussen Festina en de rijweg stond. Van deze boom waren al takken afgebroken, dus fraai van vorm was hij niet. In april 2016 werd deze boom nog nauwkeurig onderzocht, zie foto. Door middel van seismografische metingen wordt de hardheid van het hout gemeten, en bepaald of er binnenin holle plekken zijn.

De redactie geeft het te vormen nieuwe bestuur van de Vrienden van het Vondelpark de opdracht goed in de gaten te houden wat de grote onderhoudsplannen in het park zijn, en daarbij ook te participeren in inspectierondes en inspraak te verkrijgen bij kap-plannen.

Het is trouwens nog niet afgelopen met de kap-rondes. Amsterdam-breed wordt er nu een inventaris gemaakt van alle populieren in de stad, met als doel dat alle populieren die mogelijk een gevaar kunnen vormen, weg te halen. Naar verwachting zullen ook vele populieren in het Vondelpark uit voorzorg gekapt worden.


52.3591,4.8696
De plaats waar de foto genomen is

Wat denkt u? Zoveel mogelijk gevaarlijke bomen kappen, of toch een risico nemen en sommige bomen sparen?

J schouten - 1 januari 2018 om 23:17
Risico nemen
Pieter Servatius - 3 januari 2018 om 10:53
Dat er nu actie nodig is, is begrijpelijk. Maar zolang er geen goed plan is voor de komende 25 jaar voor een park met inklinkend veen, is het dweilen met de kraan open.

Reageer op dit artikel:

Mijn naam:
Bericht:
Mijn mening over dit artikel:
Vul code in: Captcha


Categorie: 2018 | Bomenkap