Protest van Ontevreden Bewoners

Vondelpark: 1 juni 2008

Protestoptocht over de Platanenlaan

Zondagochtend 12 uur verzamelden zich enkele honderden boze buurtbewoners om te demonstreren tegen de komende afsluiting van de ingangen van Oud-West. Vanaf maandag namelijk zullen alle ingangen aan het Vondelpark tussen de Kattenlaan tot aan de Amstelveenseweg tot en met september afgesloten worden.

Marleen van Hilten is de initiatiefneemster van deze demonstratie. Om aan te geven hoe groot de impact van deze afsluiting voor de buurt is vormde zij de opgetrommelde buurtbewoners tot een levende ketting vanaf de Kattenlaan tot aan de Amstelveense Weg. Onze fotograaf en AT5 waren erbij om dit vast te leggen.

Iedere avond weer open

Terecht zijn de buurtbewoners woedend. "Dit is al de zoveelste keer; eerst de werkzaamheden aan de Overtoom, toen de rioleringen in onze straatjes, daarna werden alle ingangen afgesloten vanwege de werkzaamheden aan de bergbezinkput, en daarna een paar keer door het aanleg van de trappetjes bij de ingangen", constateert Marleen. "Maar de maatregelen van de bezinkput bleken toen al snel overbodig: een man met een vlag bleek al voldoende veiligheid te bieden. Daarom willen we nu ook gewoon toegang hebben tot het Vondelpark als er niet gewerkt wordt."

De eis is dan ook dat het park gewoon toegankelijk wordt na 3 uur 's middags, in het weekend, en tijdens de bouwvak. "Een beetje respect voor iemand als Katrien, die 94 jaar die met rollator en hond 2x daags naar het park gaat, is er niet", aldus Edith, "Vier maanden de poort op slot kan gewoon niet". "Mijn kinderen gaan in Zuid naar de Dalton-school. Die kan ik niet iedere dag langs de Overtoom laten fietsen", hoor ik verderop. Andere buurtbewoners houden het niet bij protesteren alleen: "Als dat hek in mijn straat op slot gaat, garandeer ik je dat het de volgende ochtend weer open is!"

Grote teleurstelling is er ook over het standpunt van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark, waarvan velen in de optocht lid van zijn. In hun laatste nieuwsbrief schrijft de Vereniging: "De afsluitingen aan de Overtoomzijde leidde al tot een kleinschalig NIMBY-protest (...) Natuurlijk is het buitengewoon vervelend als je tijdelijk een paar honderd meter moet omlopen, omdat het park wordt opgeknapt. Maar bereikbaarheid voor de aanwonenden is soms van ondergeschikt belang aan een parkrenovatie ten behoeve van alle Amsterdammers." Op zijn minst een merkwaardige uitlating van een vereniging die juist is opgericht om als bewonersplatform te dienen tegen over-ambitieuze renovatieplannen van kortzichtige park-bestuurders.

Lees ook een eerder artikel met titel Onrust over renovatie.

Wordt u ook benadeeld door deze maatregelen? Geef dan hieronder uw reactie.


Gast - 02-06-2008 00:32

delen uit mijn email aan dbsecretariaat
De stadsdeel Oud-Zuid [wil] voor 4 maanden het park dicht timmeren. Op de Oud-West kant. Omdat het hier zo "rustig" is.
4 maanden? In het brief, dat wij ontvingen naardat nieuws ons direct betrokkenen via-via berijkte (en niet andersom!), stond juni - september. De informatie teams aan de poortjes begin deze week deelden flyers uit met daarop staande "oktober". Mondelijk vertelden ze mij "november"! Wat dan nu? Lekker vaag houden, zo dat je je niet aan een deadline moet houden?
Ik ben ontevreden

  • dat de 6 omstreden ingangen tegelijk dicht gaan
  • dat dat ook nog "gefaseerd" genoemd word (echt cynisme!)
  • dat dat voor de zomerperiode gepland is
  • dat de poortjes permanent gesloten worden, ook word er maar 8 uur per dag gewerkt (per week: 168 uren dicht voor 40 uren werk!)
  • dat ik niet voldoende en op tijd werd geinformeerd door stadsdeel Oud-Zuid, ook woon ik maar in Oud-West
  • dat de beslissingen blijkbaar zonder overleg met de bewoners grenzende aan de ingangen werden gemaakt
  • dat dit als enig aanvaardbare plan beschouwd word


De inlichtingstafe ls aan "onze" kant van het park hebben nooit een plan vertoond, die de sluiting van alle ingangen in mijn buurt voor de duur van EEN HELE ZOMER voorziet. Er was voldoende mogelijheid (maar blijkbaar niet de wil), om dit middel ter inlichting te gebruiken!
"Gefaseerd" is, als de werkzaamheden betreffende dit groot stuk van het park in deelstukjes word uitgevoerd. Niemand kan me vertellen dat er ieder dag van de zomermaanden 2008 voor het ingang bij de Frederiksstraat werkzaamheden uitgevoerd worden. En dat geld ook voor de andere 5 ingangen.
Er moet een LEEFBARE oplossing komen.
Vondelpark renovatie? Dat moet gebeuren. Maar niet zo! Het kan beter.
(Tot hier gedeeltelijk inhoud van mijn email.)

Bedenk:
  • Voor maar 736 potentiele werkuren wil het stadsdeel Oud Zuid de hekken voor 2928 uren dicht maken.
  • Dat zijn alleen 34 weekeind-dagen! Dat komt neer opl meer dan een maand dicht voor niks. Tijdens de zomermaanden.


Bedankt aan iedereen die vandaag naar de protest is gekomen!!!

Gast - 02-06-2008 11:59

Graag openstelling als er niet gewerkt wordt. Maar ook duidelijkere communicatie over wanneer er aan welke doorgang gewerkt wordt.

=>Gast - 07-06-2008 01:25 IK ben het met de vorige schrijver (Verena) eens. De afsluiting van het Vondelpark op deze wijze is ronduit bizar en denigrerend te noemen.
Bizar vanwege genoemd argument dat er slechts 40 uur per week (als dat al gehaald wordt!) gewerkt wordt aan het park terwijl het het 168 uur per week dicht is zonder dat er gewerkt wordt.
Bizar vanwege het ontbreken van enige ratio en verhouding in de mate van afzetting! Een ieder kan op zijn/haar vingers natellen dat de gemeente nooit tegelijkertijd met 1/3 van het park opervlak kan werken; zijnde het gedeelte dat nu is afgezet! Als er tegelijkertijd op 5% mannetjes bezig zijn tijdens werkdagen lijkt het mij al veel! Dit vertelt mij jarenlange ervaring in het observeren van werk aan de openbare ruimte in Amsterdam, oa aan de kattenlaan: een gebied is een enorme periode een volstrekte puinhoop terwijl niet of nauwelijks gewerkt werd en vaak gedaan werk weer door een ander wordt afgebroken en opnieuw uitgevoerd. Vergelijk ook de volstrekt ondoeltreffende wijze waarop het kinderbadje onderhoudstechn isch grote tijd is/wordt beheerd.
Denigrerend in de afzetting met het type hek (herministische berlijnse muur): ik voel me behandeld als een stuk vee dat binnen een afgebakende weide moet blijven. Alsof de mens zelf geen verantwoordelij kheid zou kunnen nemen.
En eveneens deigrerend dat nu juist in de maanden waarin de inwoners van onze stadsdelen onze "achtertuin" het meeste nodig hebben, namelijk de zomer, het park juist dan is afgesloten. Waarom niet in de winter, als er minder intensief gebruik van gemaakt wordt?
Al met al een verwerpelijk plan dat oproept tot veel protest en vrees ik agressie en burgerlijke ongehoorzaamhei d. Het is wachten tot omwonenden de hekken te lijf gaan en zichzelf een toegang verschaffen. Dit kan de situatie alleen verharden (vergelijk problematiek taxi standplaats A'dam CS).
Kortom deze wijze van uitvoering is ronduit onhoudbaar en onacceptabel.
Aan stadsdeel Oud Zuid mijn oproep: Herzie uw plannen en probeer het maximale te doen om de plannen te "vermenselijken"