Stadsdeel Belooft Verbetering

Vondelpark: 3 februari 2008

Ingang Saxenburgerstraat

Het heeft een tijdje geduurd, veel mensen hebben hard moeten lobbyen, hun onvrede onder andere op deze webstek kenbaar moeten maken, maar het is eindelijk gelukt: het stadsdeel is overtuigd geraakt dat er iets moet gebeuren.

Van de vier ingangen aan de noordzijde worden er twee aangepast. Daar wordt een 'karrenspoor' aangebracht, waar fietsen en bakfietsen moeiteloos overheen zouden moeten kunnen. De ingangen waarover het gaat zijn de Saxenburgerstraat (zie foto) en de Frederiksstraat. De werkzaamheden worden komende week gestart.

Het stadsdeel zegt echter niets te kunnen doen voor rolstoelers. Daarvoor is het hoogteverschil tussen Oud West en het Vondelpark te hoog geworden. Een hellingbaan die geschikt is voor rolstoelen zou een lengte van 25 meter moeten hebben, en daar is hier geen plaats voor. Het stadsdeel zegt echter toe andere ingangen aan de noordkant wel aan te willen passen.

Opmerkelijk in deze kwestie is dat de geschiedenis zich herhaald heeft. Enkele jaren eerder moest het voetpad tussen de Frederiksstraat en de Willemsbrug fietsonvriendelijk gemaakt worden. Ik zat toen nog in het bestuur van de Vrienden van het Vondelpark, en heb meegedaan met het overleg. Er werd besloten bij de brug een hek te plaatsen waar alleen voetgangers moeiteloos langs konden en fietsers moesten afstappen. Helaas had niemand gedacht aan de rolstoelers, en enige tijd later werden de hekken weggehaald. Met goedkeuring van de Vrienden werd besloten een stoepje met hoge rand tegen de brug aan te leggen. Maar ook deze oplossing bleek een onneembare barrière voor oudere rolstoelgebruikers, en zo werd besloten het stoepje gedeeltelijk weer af te breken en een schuin randje erin aan te brengen.
Helaas voor de voetgangers is dit schuine randje ook voor fietsers moeiteloos te nemen, zodat dit voetpad nu weer een fietsracebaan is.
Na veel commotie, overleg en verbouwingen tot een oplossing gekomen die al meteen bedacht had kunnen worden.


Karrespoor bij Frederiksstraat

Intussen zijn de trapjes aangepast. Bij de ingangen Saxenburgerstraat en Frederiksstraat zijn nu twee strookjes met schuin aflopende randjes aangebracht. Het is de bedoeling dat je hierover je bakfiets naar boven kunt duwen, maar met een beetje oefening neem je de randjes zonder te hoeven afstappen...


Gast - 03-02-2008 17:31

Gelijk maar een reactie; natuurlijk mooi dat er na 2 maanden een oplossing lijkt te komen!
Naar aanleiding van de brief uit oud zuid (per fiets bezorgd?) heb ik even gemeten, maar voor een 25meter hellingbaan is wel degelijk ruimte (bij de ingang frederikstraat) . Weliswaar begint die dan 2 meter voor het hek (in de frederiksstraat ), maar toch het zou dus wel kunnen. Ik vraag me af of de verantwoordelij ke ambtenaren zelf hebben gemeten.
Overigens is het argument tegen een steile hellingbaan (dat het gevaarlijk zou zijn voor rolstoelers) natuurlijk een beetje vreemd; ten eerste hebben de bruggen over de grachten een steilere hellingbaan en daar heb ik nog nooit gehoord over ongelukken met rolstoelen en ten tweede wordt het rolstoelers die wel een steilere helling zouden kunnen nemen nu überhaupt onmogelijk gemaakt om het park in/uit te gaan.
Of de oplossing een verbetering is voor iedereen valt dus nog maar te bezien.

Gast - 10-02-2008 17:13

Ook de onderdoorgang van Rijtuigenhof naar Vondelpark zou ruim twee jaar geleden nog fietsonvriendel ijk gemaakt worden door Stadsdeel Oud West. Men zou een gemetseld trap in plaats van de bestaande helling willen maken nav. klachten van enkele bewoners. Met de grootste moeite heeft de bewonersgroep Rijtuigenhof via een enquête onder de bewoners kunnen aantonen dat de trap ongewenst was en heeft na anderhalf jaar discussie met afd. stadsdeelwerken de trap kunnen tegenhouden en de bestaande helling kunnen behouden. Overigens is er door het afsluiten van de andere toegangen naar het park nu aanzienlijk meer fietsverkeer op het voorheen rustige Rijtuigenhof, vooral in de 'spits'. De bewonersgroep vindt de geplande fietsgoten bij de andere toegangen naar het Vondelpark onvoldoende en pleit voor echte hellingbanen naast de trappen, waarbij er een markering komt voor de wandelaars, meestal hondenuitlaters , op het wandelpaadje.