Kinderbadje Verplaatst?

Vondelpark: 15 oktober 2008

Kinderbadje verplaatst?

Speerpunt van de inmiddels afgeronde werkzaamheden rond de Platanenlaan en het Rosarium was de te verbeteren ontwatering. Veel is geïnvesteerd in de ondergrondse ontwatering langs de grotere wegen en in enkele weides. Ook is de laan tussen het kinderbadje en de voederplaats verhoogd.

En dan ontstaat er een nieuw laagste punt, zoals hier de ingang naar het kinderbadje tegenover het Rosarium. Bij iedere flinke regenbui staat het paadje over de hele lengte onder water. Een beetje zuur natuurlijk, omdat nog zo verwacht werd dat hiermee alle vormen van wateroverlast verholpen zouden worden.

Inmiddels is het ongemak deels opgelost door het weggetje op te hogen met een dikke laag zand.