Alle Wegen in de Pekel

Een kleine sneeuwpop bij een klein beetje sneeuw

Vondelpark: 31 januari 2019

Ook deze winter is het weer raak: nauwelijks viel er in januari een centimetertje sneeuw, of de pekeltractor maakte weer zijn ronde door het park, een zwart spoor achterlatend.

Een van onze lezers reageerde:

Bij mijn weten werd er in het Vondelpark bij sneeuw en/of ijs in het Vondelpark nimmer zout/pekel gestrooid. En dat werd ook duidelijk bij alle ingangen aangegeven. Dit beleid is gewijzigd concludeer ik. Ik zie nu niet allen op risicoplekken, de hellingen bij de ingangen, dat er gestrooid is maar op alle geasfalteerde wegen. Zelfs als daar in het geheel geen noodzaak voor is zoals als vandaag op lange rechte stukken waar geen enkel risico is. En dan niet allen omdat er eventueel een beetje sneeuw verwacht wordt.
Ik vind dat erg jammer. Het lijkt mij helemaal niet goed voor de planten waarvan het vele toch al niet zo goed gaat. Het is ook helemaal niet nodig. Ik loop en fiets al ruim 40 jaren door het Vondelpark en heb nog nooit echt last gehad van sneeuw/ijs op de paden en wegen. Bovendien is er voor niemand een noodzaak om in die omstandigheden door het Vondelpark te lopen/fietsen. Ik hoop dat het strooibeleid dat in het Vondelpark wordt uitgevoerd zal worden teruggedraaid naar de 'niet-strooien' situatie!

Daar zij wij, en het bestuur van de Vrienden van het Vondelpark uiteraard mee eens. In het artikel De eerste Sneeuwpop in 2009 schreven wij dat er inderdaad een seizoen lang niet gestrooid werd.

Het Vondelpark is een polder, het ligt lager dan de omringende stad. Sinds de laatste renovatie wordt er zo weinig mogelijk water uit het park gepompt, het wordt nu rond gecirculeerd. In die rondgang wordt het water biologisch gezuiverd, maar het zout gaat er niet meer uit. Het park verzilt dan.

Parkbeheer

Tijdens het regulier overleg met het parkbeheer hebben wij dit regelmatig op de agenda gezet. Tijdens dit gesprek bleek dat er die winter meerdere glijpartijen in het park waren, ondanks de waarschuwingsborden. Een fietser brak daarbij haar heup. Hulpdiensten konden slechts met moeite bij de plek komen.

Sindsdien is men voorzichtig. "als wij voorzien dat er gewonden kunnen gaan vallen, treffen wij de noodzakelijke maatregelen". Eerst heeft men geprobeerd met zand en een klein beetje zout erin te strooien, maar dat zand gaf weer overlast als de sneeuw weg was.

Wij blijven voorstander van zo min mogelijk ingrijpen, en aan de ingangen van het park waarschuwingsborden plaatsen. Het belang van de natuur in het park gaat voor, en een eindje omfietsen moet geen probleem zijn.

Tijdens de afgelopen sneeuwbui in januari heeft iemand het voor elkaar gekregen een piepklein sneeuwpopje te maken. Zie foto.


Geef uw reactie, bent u voor of tegen zout strooien in het park?

Marianne Holtland - 31 januari 2019 om 15:43
Mijn ervaring is dat het wel degelijk glad kan zijn in het park, ook op de doorgaande wegen.

Dat neemt niet weg dat ik in principe zeer tegen pekelen ben. Waarschuwingsborden zijn er niet om genegeerd te worden. Je kunt heel makkelijk om lopen en/of rijden. Misschien kan het parkbeheer uitleggen hoe slecht het is voor de bomen en planten en anders overwegen om hekken tegen fietsen te plaatsen bij sneeuwval. Hartelijke groet.

Maud Peereboom-Engelberts - 31 januari 2019 om 18:17
Ik denk dat iedereen die zich niet veilig voelt, zou kunnen omlopen of omfietsen.

Ik ben dus tegen strooien met zout. Met vriendelijke groet, Maud

Lidia van Oostveen - 2 februari 2019 om 11:33
+

Zoals altijd: er zal beleid gevoerd moeten worden. Beter en duidelijker dan nu. Zoals eerste schrijfster noteert: "doorgaande wegen" en niet "geasfalteerde paden" en de opname in het hoofdfietsnet nog altijd prioriteit heeft boven de natuur in het park en hier geen duidelijk juridisch standpunt in genomen wordt zal de beheerder moeten strooien, net zoals in alle openbare ruimten omdat niet goed uitgezocht is wat de juridische gevolgen zijn in diverse gevallen. In 1 geval is dat wel uitgezocht maar dar zal ik nu maar niet over zeuren. Dus..... terug naar het stadsdeel en duidelijkheid van zaken eisen. Ik ben voor.


Categorie: 2019 | Winter | Sneeuw