Nieuwe attractie: de Voedseltruck

Twee van de voedsel-trucks op de Platanenlaan

Vondelpark: 4 augustus 2015

Langs de Overtoom die vlak langs het Vondelpark loopt, is achter iedere tweede winkelruit wel een eettentje te vinden, variërend van snackbar tot toprestaurant. De Jan Pieter Heijestraat, haaks op de Overtoom, is wel Amsterdams meest bekende eethuisstraat; ben je op zoek naar waterkonijn, of kameelstoofpot? Je kunt het er allemaal krijgen, op nog geen 50 meter van de uitgang van het Vondelpark.

Maar kennelijk is dat niet voldoende, want sinds begin juli 2015 heeft de gemeente vergunning gegeven aan Voedsel-trucks om hun etenswaar in de Platanenlaan -vlak achter de Overtoom- te verkopen. Sindsdien staan er iedere dag meerdere karren ter grootte van een flinke caravan biologische junk-food te verkopen. De bewoners achter de Platanenlaan zijn er helemaal niet gelukkig mee. Nog geen jaar geleden hebben zij de overlast gevende barbecuers weten te laten verplaatsen naar een ander veld, en nu hebben ze overlast gevende horecawagens ervoor teruggekregen.

Het lijken er steeds meer te worden. Kort geleden telde de redactie drie vrachtwagens naast elkaar, de bijbehorende ijs-karretjes en bill-boards niet meegeteld.

De overlast is samen te vatten in de volgende punten:

De voedsel-trucks veroorzaken veel geluidsoverlast
Er draait permanent een generator met doordringend geluid, vaak geplaatst vlak tegen de tuin van een omwonende. Deze voedsel-trucks zijn aardig op een kantoren- of industrie-terrein, maar horen niet in een rustgevend en historisch park met de status rijksmonument.
De voedsel-trucks veroorzaken verkeersoverlast
De vergunning-periode is per dag buitengewoon lang, van 6 tot 10 uur. Er wordt met deze trucks naar en van de standplaats gereden door het park, dat vrij zou moeten zijn van gemotoriseerd verkeer. Ook zien we dat er per dag allerlei andere voedsel-trucks deze plekken innemen.
De verkeersveiligheid wordt verslechterd
In de korte tijd dat de redactie in de Platanenlaan stond te kijken, vonden verschillende bijna-aanrijdingen plaats. Mensen die iets kopen letten niet op het fietsverkeer (en andersom) en deze voedsel-truck-voorziening lokt aanrijdingen en ongelukken uit.
Geen merkbare handhaving op juiste plek
Een van de omwonenden merkte op dat de vergunninghouder die er op een bepaalde dag stond, niet in de strook die op de vergunning staat vermeld was.
Er wordt meer afval in het park achtergelaten
Er wordt extra afval achtergelaten door mensen die wat gekocht hebben bij zo’n voedsel-truck. De verkopers kunnen hier niets tegen doen, parkbeheer zal het dan moeten opruimen. Het is niet realistisch dat er een pilot-periode van 2 jaar is afgesproken.

Het is uitermate merkwaardig dat een gemeentebestuur -die bij het begin van de zomer nog moord en brand schreeuwde over de bezoekersdruk en de daardoor veroorzaakte rommel in het park, vervolgens zo'n publieks-aantrekkende faciliteit honoreert.

Wat denkt u? Is dit een welkome dienstverlening aan de hongerige wandelaar, of tast dit het Vondelpark teveel aan? Reageer...


Rina Homan - 4 augustus 2015 om 21:35
Dit zou niet moeten gebeuren. Het Vondelpark moet een natuurgebied in de stad blijven. Er is gelegenheid genoeg om elders eten te kopen,!
Martin Cleaver - 4 augustus 2015 om 22:11
Liever af en toe een food truck dan permanent kiosken. En liever bio fast dan hotdogs en hamburgers. Het moet mogelijk zijn om rekening te houden met bewoners en de overlast tot een minimum te beperken door bv de trucks op verschillende plekken te laten staan verschillende dagen.
steenman - 4 augustus 2015 om 23:05
liever geen food trucks. ijscokar ok. tot zonsondergang. genoeg eten te koop op de overtoom.
Joost Meijer - 4 augustus 2015 om 23:45

Naast enkelen andere bewoners van de Frederikstraat ondervind ik lawaai- en stankoverlast van de zogenaamde foodtrucks, die generatoren gebruiken. Mijn balkon is daardoor welhaast onbruikbaar geworden. Navraag bij een van de uitbaters leert dat deze ondernemers van stadsdeel zuid geen toestemming hebben gekregen om hun handel aan de grotendeels door kantoren bezette zuidzijde van het park te bedrijven. Mijn telefonische klacht hieromtrent werd door stadsdeel zuid aan stadsdeel west verwezen, die de klacht daarna weer doorstuurde naar stadsdeel zuid. Kan het nog meer " kastje naar muur"?

M. Duijst - 5 augustus 2015 om 10:31
Dit is ongewenst voor omwonenden en geen aanvulling. Gasten staan in de weg op weg. Rotzooi. Zonde van het mooie park. Net als de Bbq 's en versterkte muziek.
Loes van Weerdhuizen - 5 augustus 2015 om 16:14
Dit is weer iets voor de yuppie cultuur die hand over hand toe neemt. Stadsdeel-zuid die over de vergunningen gaat, neemt vaak de foute beslissingen, waarom weer meer troep in het park toe laten? Ben je van de Bbq's overlast af, krijg je de volgende overlast. Als er een lijst hier tegen ingevuld moet worden ben ik de eerste.
Eduard van Geenhuizen - 5 augustus 2015 om 19:28
Deze z.g. foodtrucks onmiddelijk uit het Vondelpark laten verdwijnen,

daar is dit recreatiepark niet voor bestemd.

Frans van der Reijden-Chen - 5 augustus 2015 om 22:53
Een foodtruck is iets heel anders dan de ouderwetse ijscokar en hotdogstand het is een auto of zelfs een vrachtwagen met oplegger en past absoluut niet in het dagelijks straatbeeld en zeker niet in een park.

In de gemeente Leiden waar ik woon zijn foodtrucks, een Vietnamese loempia aanhanger valt daar ook onder , alleen welkom op en bij: 1. De wekelijkse warenmarkt, mits zij in het concept van de warenmarkt passen en een ambulante verkoopvergunning is afgegeven.. 2. Op Festivals en feesten, waarvoor een vergunning is afgegeven. 3. Bij speciale festiviteiten rond een thema, waarvoor een evenementen- en ambulante verkoopvergunning is afgegeven. 4. Op vaste standplaatsen, waarvoor een ambulante verkoopvergunning i is afgegeven.

Hierbij hanteert de gemeente Leiden de onderstaande regels: 1. Bij de wekelijkse warenmarkten mag geen gebruik worden gemaakt van eigen stroom opwekkers er is tegen betaling “bouwstroom” aanwezig. 2. Bij vaste plaatsen waar een foodtruck staat, een Vietnamese loempia aanhanger valt daar ook onder, mag geen gebruik worden gemaakt van eigen stroom opwekkers er is tegen betaling “bouwstroom” aanwezig. 3. Bij festivals of feesten die in of bij woon gebieden plaats hebben zorgt de organisatie van die festivals of feesten voor of: a. Bouwstroom aangelegd door de netbeheer in opdracht van de organisatie van het festival of feest. b. Centraal geplaatste geluidsarme stroomaggregaten die verschillende afnemers van stroom voorzien. 4. Foodtrucks en ander mobiele verkooppunten mogen nooit het bestaande vaste winkel aanbod en de horeca permanent beconcurreren.

Voor de twee parken in Leiden namelijk het “van der Werf Park en de Leidsehout gelden speciale regels betreffende het aantal te organiseren evenementen. Waarbij het uitganspunt : Zoveel mogelijk de beleving van de stadsnatuur en zo min mogelijk verstoring van de eco systeem door festivals en feesten; hoogstens twee maal per jaar gedurende hoogstens 4 dagen achter elkaar met een tussenpose van een half jaar.

Achtergrond informatie. Het fenomeen foodtrucks is natuurlijk overgewaaid uit Amerika. Maakte in het verleden foodtrucks deel uit van een festival of feest nu worden er al of niet culinaire feesten rond foodtrucks georganiseerd met een thema. De verschillen tussen de foodtrucks zijn groot niet alleen wat betreft de vorm en grote, die varieert van een oude mobiele bouwkeet tot een vrachtwagen met oplegger maar ook wat betreft het aanbod van biologische friet tot culinaire hoogstandjes. Echt populair zijn de foodtrucks geworden nadat een Duitse kok met sterren besloot zijn restaurant te sluiten en te gaan rondtrekken met zijn foodtruck.

Maud Peereboom-Engelberts - 6 augustus 2015 om 14:10
In Amsterdam zijn veel mogelijkheden om te eten en te drinken. Laten we het Vondelpark reserveren voor de weinige natuur die we overhebben. Grootschalige evenementen horen ook niet thuis in het Vondelpark, vind ik.

(Vgl. de koffiekar die tegenwoordig regelmatig op de Apollolaan staat, vlak bij beelden en het WWII monument.)

Trui Hemker - 26 augustus 2015 om 18:56
Weg met die eetcultuur ,en die brommende aggregaten tussen de struiken ! En ook weg met die zuipende kerels die van vroeg tot laat ,schreeuwen en lallen en pissen,in het Rosarium !vlak onder mijn huis !!
Trui Hemker - 26 augustus 2015 om 19:01
En dit is mijn code ,bericht hier boven ,
Charly - 27 augustus 2015 om 13:57
Helaas wordt het Vondelpark met de dag commerciëler en voor de rust hoef je al lang niet meer naar het Vondelpark te gaan(behalve met heel slecht weer :-)). Ik stel voor om een handtekeningsactie te starten om het park weer te 'versoberen' - terug te geven aan de mensen die van het groen willen genieten i.p.v. giftige diesel uitlaatgassen in te ademen.
Elisabeth - 31 augustus 2015 om 12:22
Vandaag ook weer een ronkende generator en walm achter ons huis. waarom? wat is de bedoeling van stadsdeel ZUID om deze vergunningen af te geven? en waarom wordt specifiek de Platanenlaan aangewezen als plek waar de trucks mogen staan?

Waarom accrediteren ambtenaren dit soort ontwikkelingen? Er is niet eens genoeg geld om het park op bestaand niveau te handhaven.

Geert van Boxtel - 5 september 2015 om 12:49
Helemasl mee eens, maar wel deels om andere redenen:

. Geluidsoverlast: er zou een breder beleid tegen geluidsoverlast moeten gelden bij het beheer van het park, alle verbrandingsmotoren moeten zoveel mogelijk vermeden worden in het park, te makkelijk worden daar ontheffingen voor gegeven. Het parkbeheer zelf geeft ook de voorkeur aan verbrandingsmotoren. Waarom kunnen die bladeren niet met bezems verwijderd worden? Lijkt me voor de werkers ook gezonder dan met zo'n blazer. .Ruimtebeslag, verkeersveiligheid: het park is het meest intensief gebruikte van de stad, vaak heel vol met bezoekers. Horeca alleen op speciaal daarvoor ingerichte plaatsen. Beter aan de Overtoom, zodat het ook een bijdrage kan leveren aan de buurt.

Joli Rottinghuis - 3 oktober 2015 om 13:33
Ik vind het bizar dat hiervoor een vergunning wordt afgegeven. Het karakter van het park; een plek om in alle rust van de natuur te genieten, wordt hiermee aangetast. De aggregaat die de stroomvoorziening regelt is slecht voor het milieu, behalve storend voor de omwonenden is dit voor flora en fauna slecht. Vandaag staat er ook nog een versterkertje onder de truck met muziek. Ik vind dat hiermee een verkeerde weg ingeslagen wordt. Economische belangen wegen hier duidelijk zwaarder dan ecologische..... Wat gaan we hier aan doen mensen? Ik sta in de startblokken wie doet er mee???
Olaf Paulus van Pauwvliet - 22 oktober 2015 om 13:09
Veel reacties hebben een nogal hoog Nimby-gehalte. Veel omwonenden zien het Vondelpark als hun achtertuin terwijl het bezoekers trekt uit de hele wereld. Enige last hoort daarbij. Wie nabij het Vondelpark gaat wonen weet dat. Die moet achteraf niet zeuren. Natuurlijk moet er een balans zijn. Soms loopt het de spuigaten uit. Maar in de zomermaanden is er nou eenmaal veel vraag naar een hapje en een drankje. Dat de gemeente dan iets nieuws uitprobeert vind ik alleszins verdedigbaar.
Dolly - 18 november 2015 om 22:29
Onzin, in een stad die zo overbelast is moeten een aantal plekken zijn die beschermd worden en die gelegenheid bieden om je even terug te trekken uit de hectiek. Dit is eenvoudig gezegd gewoon gezond voor de mensen en voor het klimaat in een stad. Amsterdam verandert zo langzamerhand in een soort pretpark waarvan iedere vierkante centimeter geëxploreerd drijgt te worden. Ook schijnt niemand zich meer te beseffen hoe gezond de 'groenbeleving' is voor mensen. Jammer dat mensen zich dit pas beseffen nadat ze door een burn-out het licht hebben gezien bij een cursus mindfullnes!
Valti van Leeuwen - 9 april 2016 om 12:27
Ik zou graag actie willen ondernemen tegen de foodtrucks. Hoe kom ik in contact met de mensen die dit ook willen? Ik heb bij de gemeente al een paar keer een klacht ingediend, maar word van het kastje naar de muur gestuurd en NIEMAND kan me naam of telefoonnummer geven van de coördinator van deze onderneming.

Wel typisch dat Amsterdam Zuid vergunning verleent maar de foodtrucks zo VER mogelijk van Oud Zuid stuurt, tegen de grens van Oud West aan. En dan ook nog aan de Noord-kant van de laan, zodat de stinkende en ronkende trucks zo dicht mogelijk bij de woonhuizen staan.

Frans holdert - 10 april 2016 om 08:18
Weg met die milieuvervuilende overlast uit het Vondelpark !
Dorrit van de Laarschot - 10 april 2016 om 12:43
Weg met de foodtrucks uit het park. Er is voldoende aanbod in de 'vaste' bestaande voorzieningen in het park en omgeving. De stank en herrie van generatoren, de etenslucht etc. Etc.

Ik schaar me achter de tegenstanders.

Elly Schouten - 12 april 2016 om 12:54
Geen foodtrucks, geen barbeque of andere zaken in onze Amsterdamse parken!

Laten we blij zijn met de prachtige en rustige plekken in onze drukke stad.

Anna - 3 mei 2016 om 11:58
Deze voedseltrucks zijn een schande. Die generators maken een hels kabaal. Dat is niet alleen ongepast in een park, waar men voor de rust komt, maar natuurlijk extreme overlast voor de bewoners. Het is een park, geen pretpark!
Aloha Juice Truck - 8 juni 2016 om 18:36
**** Truck at Vondelpark!

(Bijdrage weggehaald omdat deze reclame bevatte)

Frits - 25 juli 2016 om 16:18
Er geldt maar een woord hiervoor: ERUIT. Deze truck zijn een belediging voor het instituut Vondelpark.
Joop - 4 augustus 2016 om 20:10
Ja mensen jullie zullen weten, voelen en ruiken dat je D66 hebt gekozen. Tikkeltje erger dan de PvdA.

Reageer op dit artikel:

Mijn naam:
Bericht:
Mijn mening over dit artikel:
Vul code in: Captcha