Afsluiting door Werkzaamheden Riool

Vondelpark: 20 oktober 2006

Afsluiting wegens rioolwerkzaamheden

Al enige tijd is het smalle gedeelte tussen de Vossiusstraat en de vijver van het Vondelpark Paviljoen afgesloten. Fietsers uit de richting van Eeghenstraat rijden in een soort van fuik, en staan dan ineens voor het grote hek. Zoekend naar een omweg rijden ze dan achter het Vondelbeeld om, om uiteindelijk via de brug bij het theehuis over te steken naar de doorgaande route.

De reden van deze wegversperring ligt in de werkzaamheden van het Rioolwaterbassin bij het Pedologisch Instituut aan de Vossiusstraat. Het Rioolwaterbassin dient als verzamelbak voor rioolwater in tijden van hevige regenval. Tot nu toe liepen de riolen af en toe over, en het rioolwater stroomde dan over straat naar het laagste punt, het Vondelpark. Om dit overstromen tegen te gaan worden nu op twee plaatsen in het Vondelpark deze bassins gebouwd. Een derde is al klaar, deze ligt onder de weg van de Stadhouderskade.

In de toekomst zal bij een flinke regenbui het waterniveau in het riool stijgen, en dan in het bassin lopen. Het vuil bezinkt dan naar de bodem, en het schone water blijft boven. Na de regen zal het bassin geleidelijk leeggepompt worden, terug in het riool.

Maar als de regen lang aanhoudt, zal op een gegeven ogenblik het bassin vollopen. Dan moet het water geloosd worden. Dit gebeurt dan hier in de vijver van het Vondelpark Paviljoen. Het water zal dan niet zo verontreinigd zijn, want het vuil zal op de bodem van het bassin achterblijven. De buis van deze overstort wordt op dit ogenblik aangelegd.

Half december 2006 werden de werkzaamheden afgerond. Het bassin ligt nu onder een laag aarde, en de asfaltering is gerepareerd. Alle afsluitingen zijn opgeheven.