Tennisclub Kattenlaan Failliet?

Vondelpark: 23 oktober 2008

Tennispark Kattenlaan

Veel bezoekers van het Vondelpark zullen verbaasd staan als ze zien dat zo dicht bij het centrum van de stad er nog een paar tennisclubs bestaan. Hoewel Festina en Tennisclub Kattenlaan dicht bij Oud-West liggen, is het lidmaatschap voor vele buurtbewoners praktisch onhaalbaar.
Festina heeft een wachtlijst van acht jaar voordat je bij de ballotagecommissie mag verschijnen, en de Kattenlaan vraagt een van de hoogste contributies van alle tennisclubs in Nederland, 350 euro per jaar.

Desondanks krijgt Tennisclub Kattenlaan zijn begroting niet rond. De problemen met de club begonnen twee jaar geleden toen het bestuur besloot de banen te verkopen aan een investeringsmaatschappij, om de banen vervolgens te pachten. Helaas is ook hier gebleken dat het gebied rond het Vondelpark een geliefd speculatieobject is geworden, en de pacht die werd opgelegd: 4 ton per jaar, kon bij lange na niet opgebracht worden. Dit bedrag is vorig jaar teruggebracht naar 2.5 ton, en moest worden opgebracht door een contributieverhoging van maar liefst 35%, maar toch bleef er voor dit jaar een tekort van 20.000 euro. Op de webstek van Tennisclub de Kattenlaan is te lezen dat inmiddels een incassobureau is ingeschakeld om dit laatste bedrag te innen.

Is dit het einde van het rustieke sportgebeuren? Op de Kattenlaan gonzen de geruchten dat de investeringsmaatschappij doelbewust bezig is om de Tennisclub weg te krijgen, omdat het nabijgelegen Revalidatiecentrum Overtoom alles ervoor over heeft om uit te kunnen breiden. Het zijn hopelijk slechts geruchten.
Vanavond is er in de Tennisclub de Kattenlaan een speciale ledenvergadering waar over de toekomst van het huidige bestuur, of over de toekomst van de Tennisclub zelf gesproken gaat worden.Categorie: 2008 Tennis Kattenlaan