Nieuw Kunstwerk Gesignaleerd

Vondelpark: 18 juni 2007

Kunstwerk

Weer is een nieuw anoniem kunstwerk aangetroffen in het Vondelpark. Het tweede dit jaar. Dit is een groot bruin standbeeld, tegen een boom geplaatst in de buurt van de Amstelveense Weg. Het stelt voor een volwassene omringd door een schare van drie kinderen. Het kunstwerk is gemaakt van papier, bekleed met een laag gebrande koffiebonen. Als je erlangs loopt ruik je de sterke geur van de inmiddels tamelijk oudbakken bonen.

Een eerder kunstwerk werd al na korte tijd door de gemeente weggehaald, nadat overbezorgde mensen het gerucht hadden verspreid dat het hier om een grafzerk zou gaan. We hopen dat dit kunstwerk langer de aandacht van de verbaasde wandelaar zal wekken.

Enkele dagen daarna is het weer even stilletjes verdwenen.


Categorie: 2007 Kunst