Project Kikkerstrip is genomineerd voor de Waterschapsprijs 2012

Logo van de Waterinnovatieprijs

Vondelpark: 15 november 2012

De Unie van Waterschappen is een vereniging van Waterschappen, waarvan het Amsterdams Waternet er een van is, looft ieder jaar een prijs uit voor het meest innovatieve waterproject.

De afgelopen paar maanden heeft Waternet in overleg met de Ravon in alle 400 waterafvoerputjes in het Vondelpark trapjes aangebracht, zodat padden en kikkers die in deze putjes gevallen waren, deze kunnen gebruiken om er weer uit te klimmen. Wij schreven er al eerder over.

Ravon heeft dit project gekandideerd voor deze prestigieuze prijs, en kort geleden kregen wij het bericht dat dit project genomineerd is door de jury. De prijs zelf hebben we nog niet binnen. Op woensdag, 28 november 2012 is de finaledag, en worden dan tijdens een gala de prijswinnaars bekendgemaakt.

Zoals vaak het geval is, is dit soort prijzen niet anders dan het cadeautjes geven van de ene grote organisatie aan de andere. Wat de Ravon en Waternet in al hun persberichten vergeten, is aandacht te geven aan de mensen die al jaren lang de handen uit de mouwen steken om een gezonde populatie van amfibieën in het Vondelpark op te bouwen. Bij de Paddentrek 2007 werd door de eerste ploeg van vrijwilligers nog slechts een kleine 50 stuks geteld, in de jaren daarna verdubbelde de tellingen ieder jaar, tot de Paddentrek 2012 waarin bijna 700 padden, kikkers en salamanders geholpen werden bij de gevaarlijke reis naar hun paaiplaatsen in het park. Zonder het werk van deze vrijwilligers zou de inspanning van het Waternet en Ravon zinloos zijn geweest.

Houd deze pagina in de gaten: verdwijnt dit bericht roemloos na de 28-ste, dan betekent dat we naast de prijzen gevallen zijn...

Dit is de officiële tekst bij het project:

Tijdens de trek vanuit de winterslaapplaatsen naar de voortplantingswateren en vice versa komen amfibieën in groten getale in straatkolken terecht. Zij kunnen deze niet meer verlaten en komen uiteindelijk door verdrinking, honger of uitputting om in het rioolstelsel. Dit gebeurt in alle Nederlandse gemeenten. Naast de inschatting van ernst en omvang van dit probleem en bewustmaking van rioolbeherende instanties is een deeldoel van dit project het aanreiken van concrete ideeën voor oplossingen, zowel preventief als uitklimvoorziening. Hiertoe zijn in 2011 in een proefopstelling bij RAVON drie typen uitklimvoorzieningen getest met levende dieren. Hieruit is gebleken dat amfibieën uitstekend de aangeboden uitklimvoorzieningen weten te gebruiken.

In tegenstelling tot tijdelijke roosters vóór of onder de openingen van kolkdeksels, die in enkele Nederlandse gemeenten gebruikt worden om het aantal slachtoffers te verminderen, kan deze combinatie blijvend in een kolk geplaatst worden. Het jaarlijks opnieuw plaatsen en weghalen van voorzetroosters of gazen strips onder platte kolken vraagt van waterbeheerders jaarlijks een extra tijdsinspanning die met deze combinatie vermeden wordt. Dat bespaart mensuren en het primaire doel is beter gediend: er is sprake van een continue en dus betere bescherming voor de dieren, want ook buiten de bekende voorjaartrek van amfibieën komen er nog veel dieren in de kolken terecht, die in elk seizoen via deze constructie een weg naar buiten kunnen vinden.

Stichting RAVON is een non-profit organisatie met als doel de duurzame staat van instandhouding van de inheemse reptielen, amfibieën en vissen. Zij doet dat o.a. door onderzoek en beleids- en beheersadvies aan overheden en particulieren (zoals grote terreinbeheerders) en overige activiteiten, zoals beschermingsprojecten. Als zodanig treedt RAVON op als belanghebbende van (in dit geval) de inheemse amfibieën.

Hoe ging het verder?

Jammer maar helaas...

Op de avond in de Rode Hoed was er een groots gala, waarin de prijzen uitgereikt werden. In onze categorie waren twee andere genomineerden, en hier werd een project van terpen als meest innovatieve project uitverkoren (wat ik vreemd vind, want terpen bestaan al 1000 jaar, dat kan nooit innovatief zijn...).

Het bleek trouwens dat van de groep van ongeveer 10 genomineerden, er verder niet een project was dat zich met Fauna bezig hield. En geen enkele met Flora. De andere projecten waren allen zuiver technocratisch, het ging allemaal over dijken en door buizen. De projecten werden beoordeeld op hun innovatief karakter (lees: hoe makkelijk verkopen we dit in het buitenland), en daar horen paddentrapjes niet bij...


Peter Venings - 17 November 2012 om 11:05
Goed dat er aandacht is voor de amfibieen in de parken metname het Vondelpark.

De vorm van een gala is voor veel mensen mischien ongelukkig,maar geeft wel publiciteit.

L.A. Nobre Canha - 19 November 2012 om 21:29
Dit aangeboden middel in de putten had al na de aanleg ervan succes geboekt.

Nadat het rooster was geïnstalleerd was kwam er één pad uit de put kruipen zonder dat we gezien hadden dat er al 1 in zat.

Pieter - 29 November 2012 om 22:02
Jammer, maar toch een goede zaak. De laddertjes staan op de kaart (figuurlijk dan).

Pavane voor een pad

In de put lag een verloren pad.
Van paddenwijn al ladderzat
onder in het troebel puttennat.
Hij had de ladder in het gat
te laat in de gaten gehad.


Categorie: 2012 | Paddentrek | Riool | Regen