Paddentrek 2007

Een pad in het Vondelpark

Bij de laatste renovatiebuurt van het Vondelpark wordt veel aandacht besteed aan de ecologische ontwikkeling. Zo worden oevers van de sloten en vijvers verlaagd, in de bosschages worden houtrillen aangelegd, en bij het maai- en kapbeheer wordt rekening gehouden met de kleine beestjes in het park. De effecten hiervan zijn na een paar jaar al duidelijk merkbaar.

In de lente van 2006 zijn al meerdere observaties van zwervende padden in het park gemeld. Zo heb ik toen op een regenachtige avond op de Platanenlaan een pad aangetroffen. Ik stapte van mijn fiets om het beestje van de weg te halen, en al meteen zag ik een tweede. Toen ik beter om me heen keek zag ik ze overal. Ik heb toen nog een uur lang padden aan de overkant geholpen.

Dit jaar moest het beter georganiseerd worden. De werkgroep Natuur Vondelpark nam het initiatief. De vrijwilligers werden gemobiliseerd, en een paddentrekdeskundige, Maarten van Poelgeest van de vereniging voor Veldbiologie te Delft werd uitgenodigd een lezing te geven over de paddentrek.


 Overbrengen van de padden

Daarna kwamen enkele weken van spannend wachten op de eerste waarneming. Een serieuze telling was nog nooit geweest, en het was nog maar echt de vraag of er iets zou gebeuren wat op een paddentrek leek. Toen, op een vrij warme ochtend van 5 maart op weg naar mijn werk. De eerste waarneming was verheugend zowel als bedroevend: anderhalf! Die avond belde ik de lijst van vrijwilligers af, maar kon voor diezelfde avond niemand vinden die meteen kon gaan surveilleren. Toen ging ik maar op zoek, en trof een heel gezonde dikke pad aan midden op het asfalt bij de ingang Koninginneweg.

De volgende dagen was het makkelijker om ploegjes samen te stellen van vrijwilligers. Bijna iedere avond was er wel melding van een of meerdere padden. De meesten werden geholpen bij het overzetten, sommigen deden het liever op eigen kracht, en sommigen zaten al veilig in het gras dichtbij het water. Iedere waarneming werd genoteerd, en iedere pad die overgezet was, werd later die avond gecontroleerd of die zijn tocht vervolgd had.


Overreden pad

De paar padden die overreden zijn, waren de volgende dag al spoorloos verdwenen. Kennelijk opgegeten door andere dieren, zo hebben deze offers toch hun plek gevonden in de kringloop van de natuur. Een nadeel van het snel verdwijnen van deze kadavertjes is dat wij nooit een goede telling hebben kunnen krijgen hoevel padden precies bij de oversteek gesneuveld zijn.


Pad bij stoeprand

Al gauw bleek dat de rioolputjes tegenover het Paviljoen Vondelpark de meeste aandacht behoefte. Padden die tegen de hoge stoeprand aanlopen kunnen er niet overheen springen, en lopen dan langs de stoeprand tot ze een putje tegenkomen. Het doorzoeken van de putjes moest voorzichtig gebeuren. Zodra de padden onraad bespeuren duiken ze onder water, en dan zie je ze niet meer. Bij de nachtelijke horecabezoekers van cafĂ© Vertigo wekte het speurwerk veel hilariteit op. We kunnen het ons echter goed voorstellen hoe het is om iemand om 10 uur 's nachts op zijn knieën met blote hand te zien roeren in een rioolputje! Ook heb ik een keer stotterend dit vreemde gedrag moeten verklaren aan een paar passerende politieagenten.


Aan de overkant gebracht

Een leuk hoogtepunt van de actie was het bezoek van een camerateam van AT5. Gelukkig hadden we toen een flinke ploeg, maar helaas lieten de padden zich niet zien. Na enkele uren zoeken vonden we eindelijk een piepklein padje in een put. De reddingsoperatie werd van boven en onder gefilmd, en een tamelijk hilarisch filmpje was het resultaat!

De piek in de waarnemingen was eind maart. Toen werden er enkele avonden achter elkaar enkele tientallen padden en bruine kikkers geteld. Op 5 april werden er twee geteld, en daarna was het helemaal afgelopen.


Bruine kikker

In totaal hebben een 20-tal vrijwilligers om beurten hun rondjes gelopen op verschillende tijden van de avond. Er zijn in totaal ruim 100 padden en kikkers geteld, waarvan enkele tientallen het zonder onze hulp het niet gehaald zouden hebben. Het grote probleempunt waren de stoeprand en de putjes tegenover het Paviljoen. Wij hebben dit gemeld bij het stadsdeel, en ons is toegezegd dat als dit gebied aan de beurt is voor renovatie, de stoepranden en putjes weggehaald worden.
Enige weken later was er nog een incident. Bij de tuinmannen kwam de melding binnen dat een stel eendenkuikens een van de putjes binnengewandeld was. Gelukkig is door kordaat optreden alle jonge eendjes weer bij hun moeder teruggebracht.


Statistiek 2007

Hiernaast een staatje van waargenomen padden en bruine kikkers. Getallen zijn achteraf herleid uit de ontvangen verslagen van de vrijwilligers. Bij de telling zijn ook de enkele dode padden opgenomen.