In de waterafvoerputjes zijn trapjes geplaatst

Een pad klimt uit een waterkolk

Vondelpark: 7 augustus 2012

Het welzijn voor de amfibieën in het park heeft een bijzondere aandacht bij hetVondelpark.net. Niet alleen organiseren wij het vrijwilligerswerk tijdens de paddentrek, maar ook beijveren wij ons voor verbeterde omstandigheden voor deze kwetsbare diertjes.

Zo heeft een kleine groep vrijwilligers meegedaan aan een onderzoek van het Ravon, die wilde inventariseren hoeveel dieren er in de waterafvoerputjes terechtkomen en uiteindelijk verdrinken. Wij schreven er al eerder over. Het hele voorjaar lang werd er regelmatig geteld in een 15-tal willekeurig gekozen kolken (putjes).

De telgegevens zijn doorgegeven aan het Ravon, en samenvattend kan gezegd worden dat er in deze periode door ons ruim 10 levende amfibieën in de kolken zijn geteld. Dat getal lijkt niet veel, maar als je dat extrapoleert naar alle 400 kolken, kom je op een ruwe schatting van enkele honderden dieren die in de putjes verdwijnen.

Ravon heeft in verband met dit onderzoek goed contact met Waternet, die verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in het park -en dus ook de kolken. Tot onze blije verrassing heeft Waternet -vooruitlopend op het eindverslag van Ravon een initiatief genomen om dit probleem te verhelpen...

Een pad klimt uit een waterkolk

Waternet was al bezig met een techniek te ontwikkelen waardoor straatvuil dat meestroomt met regenwater beter wordt afgevangen, en waardoor stank uit het riool wordt tegengehouden. Bij het plaatsen van deze putkleppen in het Vondelpark is Waternet gelijk op zoek gegaan naar een oplossing voor kikkers, padden en salamanders. Gebruikmakend van een techniek die is ontwikkeld in het laboratorium van het Ravon heeft Waternet bij ieder van deze putkleppen een uitklimvoorziening geplaatst.

Bij het plaatsen van de eerste trapjes bleek het succes meteen overweldigend. Uit enkele kolken kwamen meteen de dieren uit het rioolwater tevoorschijn en maakten gebruik van de voorziening om zich uit hun benarde situatie te bevrijden. De foto's die bij dit artikel staan zijn gemaakt van padden die in de kolken zijn aangetroffen. Padden en kikkers zijn goede klimmers, en met deze voorziening hebben ze weinig moeite om zichzelf uit een kolk te bevrijden. Volgens het Ravon zouden salamanders ook een goede kans maken.

Intussen heeft Waternet alle 400 kolken in het Vondelpark voorzien van deze trapjes. Volgens Wiebe Bakker, projectleider in deze van Waternet zijn de extra kosten voor de trapjes nauwelijks hoger dan het bedrag dat normaal al uitgegeven wordt aan het onderhoud. In het najaar gaat een vertegenwoordiger van de vrijwilligers van de paddentrek samen met Waternet en het Ravon aan een tafel zitten om te zien hoe we het succes van deze trapjes kunnen kwantificeren. Laten we hopen dat dit landelijk kan worden voortgezet.

Met de trapjes die Waternet heeft aangelegd is een van de grootste obstakels voor de amfibieën tijdens de paddentrek opgelost. ...nu nog iets bedenken om het hoge aantal slachtoffers van het fietsverkeer in de avond te verminderen!

De foto's bij dit artikel zijn ter beschikking gesteld door © Waternet


Peter Dijkstra - 08 August 2012 om 10:44
Perfect, amfibien zijn belangrijke dieren in de natuur
Nicole leering - 08 August 2012 om 11:50
Dit is de tweede goede oplossing na het wildviaduct , amfibieën zijn namelijk de parameter hoe het met het milieu gaat in Nederland
cedric esser - 08 August 2012 om 12:49
wat een brilliant idee.ik ben er voorstander van.zouden ze in heel amsterdam en omstreken moeten doen.
sandra wortel - 09 August 2012 om 10:02
ik kom vaak in het vondelpark ga een keer kijken of het echt werkt
Antoine Bleeker - 14 August 2012 om 13:42
Goed zo Vondelparkbeheer. prima gedaan
lies veenman - 25 August 2012 om 15:29
Kijk in het vondelpark teld ieder dier
R Schepers - 11 april 2015 om 11:19
Dat heb je goed gedaan George.
G.Toeter - 11 april 2015 om 11:22
Ja Rene,de nieuwe en door mij ontwikkelde betaalbare RVS klep incl kikkerredder en nu zelfs leverbaar met snelle montage lock (octrooi)is een goedkope duurzame oplossing voor het probleem stankscherm en o zo nodige oplossing voor amfibieen.

Reageer op dit artikel:

Mijn naam:
Bericht:
Mijn mening over dit artikel:
Vul code in: Captcha