Natuurpad Koeweide Geopend

Vondelpark: 28 september 2009

Overdracht van het Jan Haakpad

Afgelopen zondag, 27 september 2009, werd voor een klein en select publiek het natuurpad door de Koeweide geopend. De ceremonie bestond uit het ondertekenen van een gebruiksovereenkomst met het Stadsdeel Oud-Zuid en het Wijkopbouwcentrum Vondelpark Concertgebouwbuurt. Vervolgens werd door beide partijen door het slaan van een paal, het pad genoemd naar C.W.F. Haak, een Vondelparkpionier uit de jaren '60 van de vorige eeuw.

Allereerst nam Somicha Bouziton namens het wijkopbouwcentrum het woord. Zij bedankte ieder die een bijdrage aan de ontwikkeling van het pad geleverd heeft.
Daarna nam Martin Melchers het woord. Martin is Stadsecoloog bij de gemeente Amsterdam, althans bij het schrijven van dit artikel is hij inmiddels op pensioen. Hij beschreef de ontwikkeling van natuurwaarden in het Vondelpark. Eind vorige eeuw was het slecht gesteld met de natuur in het park, maar sinds de laatste renovatiefase zijn belangrijke basisvoorwaarden aangebracht: takkenrillen, diervriendelijke oevers en het laten liggen van afgestorven planten en bomen, ziet Martin als belangrijke redenen waardoor de natuurwaarden op een spectaculaire manier is teruggekomen. "Het zou jammer zijn als dit prachtige natuurgebied voor het publiek gesloten zou blijven".
De laatste spreker was de wijkwethouder Paul van Grieken, die nogmaals benadrukte dat Oud-zuid de ontwikkelingen van ecologische waarden in de wijk zeer belangrijk vindt, en in de toekomst wil blijven ondersteunen.
Joris Marsman -voorzitter van het bestuur van de wijkraad- tekende de gebruiksovereenkomst (zie foto).

Nadat de champagne rijkelijk gevloeid was, en iedereen zijn peentje in de chocoladefontein gedoopt had, hield Michel Koper een rondleiding voor het publiek langs het pad. Michel heeft eerder een grote groep vrijwilligers opgeleid die in de toekomst de bezoekers langs het Haakpad gaat leiden. De Koeweide blijft namelijk afgesloten gebied, en is alleen onder begeleiding te bezoeken.

Speciaal voor schoolklassen en andere jeugdgroepen heeft het IVN een lespakket opgesteld. Groepen en particulieren die geïnteresseerd zijn in een rondleiding kunnen contact opnemen met het Wijkcentrum.Categorie: 2009 Koeweide Natuurpad