Lente 2011: Klaar voor de Zomer

Vondelpark: 2 maart 2011

Vleermuizenkast

Op dit ogenblik wordt er hard gewerkt om het Vondelpark klaar te maken voor de zomer.
De redactie sprak Peter Vos, die al enige maanden de functie van hoofdopzichter van het Vondelpark vervult. De heer Vos heeft een hele ochtend uitgetrokken om een rondje Vondelpark te doen.

Het snoeien van de bomen is net afgerond. Uit alle bomen in het park zijn dode en kapotte takken weggehaald. Enkele zieke bomen zijn helemaal gekapt.
We lopen langs enkele grasveldjes die er zo te zien heel gewoon uitzien. Maar over enkele weken zal er een bloemenweelde te zien zijn. Verschillende soorten die na elkaar gaan bloeien, zodat er op enkele weides tot diep in de zomer bloemen zullen bloeien.

Ook langs de Platanenlaan, in de bosschages zijn diverse schaduwminnende kruiden geplant. Ook op de afgesloten weides, de Schapenweide en de Koeweide zijn beplant met wilde kruiden. De weides zijn wat extra geaccidenteerd met een heuveltje veengrond, zodat er droge en vochtige plekken ontstaan. Op deze manier hoopt men dat bijvoorbeeld de rietorchis terugkomt.
De poelen zijn onlangs ontdaan van overbodig plantmateriaal, zodat de kwaliteit van het water zal verbeteren. Dit is heel belangrijk in verband met de komende paddentrek.

Het meest opvallend zijn de nieuwe vogelkasten die overal in het park zijn opgehangen. Het zijn heel duurzame kasten, van beton gemaakt. Er zijn verschillende modellen, want iedere vogelsoort stelt zo zijn eigen eisen aan de kast. De opvallendste modellen zijn de uilenkasten, een speciaal geschikt voor bosuilen, en een ander die geschikt is voor steenuilen. Steenuilen zijn overigens nog nooit gesignaleerd in het park, maar gelukkig zullen kraaien er ook blij mee zijn.
De kast op de foto is een vleermuizenkast. Er zijn in de zomer veel vleermuizen in het park, en de verwachting is dat er goed gebruik van zal worden gemaakt. Via het trapje aan de onderkant van de kast kunnen de vleermuizen de kast binnenkomen.