Zichtlijn Paviljoen Weer Open

Vondelpark: 31 januari 2009

Plataan wordt uitgegraven

Afgelopen week zijn in een vrij omvangrijke operatie drie platanen die voor het Paviljoen stonden, verplaatst.

Dit is gebeurd in het kader van de grootscheepse renovatie van het Vondelpark. Begin afgelopen week is begonnen de bomen uit te graven, op de foto ziet u dat diepe gleuven om de bomen gegraven werden. Op hetzelfde ogenblik werden even verderop drie gaten gegraven waar de bomen in geplaatst zouden worden. Met een kraan zijn de bomen losgetrokken en naar hun nieuwe locatie gebracht. Twee van de bomen staan in de tuin van het paviljoen, en een staat aan de nieuwe Huygensvijver.

De verhuizing van de bomen stonden al vele jaren op de agenda. In mijn tijd als bestuurslid van de Vrienden van het Vondelpark is dit punt vaker op de agenda geweest. Een argument voor het weghalen van de bomen was het herstel van de zichtlijn. Een aspect van de Engelse Landschapsstijl zijn de verrassende doorkijkjes. Wandelaars door het Vondelpark zouden af en toe geconfronteerd moeten worden met een interessant vergezicht, meestral eindigend op een markant gebouw. Hier was de bedoeling van de ontwerper van het park dat men vrij zicht kreeg op het Paviljoen van over het water. De bomen, die later zijn aangeplant horen dus niet thuis in het concept van Zocher.

Niet iedereen is een voorstander van het openbreken van de originele zichtlijnen in het park. Er is een grote groep mensen die zich principieel stellen tegen iedere kap of verplaatsing van bomen in het park. Hier heeft men dus gekozen voor de originele zichtlijn, en het park is er hier een stuk op vooruitgegaan.

De werkzaamheden in deze hoek zijn trouwens nog niet afgelopen. Bij de volgende renovatiefase zal de stoeprand worden weggehaald, en de voortuin van het Paviljoen -dat nu nog een kale asfaltplaat is, opgeknapt worden. Op de lange termijn heeft de stichting die nu bezig is met de aanleg drinkwaterfontein plannen om de voorgevel van het paviljoen op te knappen. Onder andere zal de originele trap naar het balkon weer teruggebracht worden.