Werkzaamheden aan de Overtoomkant

Vondelpark: 9 december 2007

Werkzaamheden bij Melkhuis

De werkzaamheden in het kader van de grote restauratie van het Vondelpark concentreren zich nu rond de buurt bij de Overtoom.

Kort geleden is de schade hersteld van de ravage die de aanleg van het bezinkbassin hebben veroorzaakt. De veel te zware vrachtwagens die materiaal voor de bouw hebben aangevoerd hebben de platanen en de asfaltlaag van de Platanenlaan zo ernstig beschadigd, dat een groot aantal platanen gekapt moest worden, en de hele laan opnieuw geasfalteerd. Ook de ingang van de Kattenlaan is meegenomen. Door de makkelijk te nemen bocht van spiegelglad snelweg-asfalt hoeft de fietser geen snelheid meer af te nemen als het de nauwe Kattenlaan opdraait.

Net begonnen zijn de werkzaamheden aan het water bij het Melkhuis (zie foto). Hier wordt de vijver visueel verbonden met de vijver aan de andere kant van het fietspad, door het water tot aan het fietspad door te trekken. Voor deze verfraaiing moet het Melkhuis een groot stuk van zijn terras afstaan.

Dan wordt het vieze laantje dat parallel aan de Platanenlaan loopt opgeknapt. Het krijgt een mooie bocht, die aansluit bij het lijnenspel van de paden in de buurt. Ook komt er hoogteprofiel in, een lichte stijging brengt je op de hoogte van de ingangen die aansluiten aan dit pad. Het pad kronkelt sierlijk om een oude vleugelnoot die geleidelijk aan een horizontale positie inneemt, maar toch nog helemaal gezond is.

Verderop gaat de ingang Zocherstraat helemaal op de schop. Het pad wordt ook opgehoogd, en vanuit de Zocherstraat komende, splitst het nieuwe pad zich in een tak die buigt naar de Platanenlaan, en een tak die richting Snoephuisje voert. Hier worden ook rotspartijen ingegraven, in de stijl die de wandelaar ook in de Slurf aantrof.

De werkzaamheden gaan door tot maart 2008.