Nieuws over werkzaamheden in het Vondelpark

Werkzaamheden in het Vondelpark

Hoofdlijnen van de meest recente artikelen, of bekijk een complete index van Werkniews


Nieuwe Ooievaarspaal

Nieuw nest wordt ingericht

Vondelpark: 23 februari 2023

Jaarlijks in het voorjaar worden door de vrijwilligers van Groene Buurten de wilgen op de Koeweide geknot. Gebeurt dat niet, dan worden deze oude stronken topzwaar, en vallen ze om. Ondanks het snoeiwerk is dat bij een aantal al gebeurd. De wilgen zijn aan de waterkant essentieel voor de oeverbescherming. De wortels houden het verdere afkalven door het water van de veengrond tegen.

Dode wilgen worden vervangen door jonge bomen. De takken die bij het snoeiwerk vrijkomen worden in bundels samengebonden, en in het water tegen de oever vastgezet zodat het verder eroderen van de walkant wordt tegengegaan.

Ooievaarsnest

Lees meer...

Weer geen vrijmarkt op Koningsdag

Drukte op Koningsdag in 2018

Vondelpark: 23 april 2021

Ook dit jaar is er geen vrijmarkt op Koningsdag in het Vondelpark. Blijf maar lekker thuis.

Gelukkig is er een alternatief. Ben je maximaal 16 jaar, dan kun je jouw talenten live voor de webcam vertonen. Ga naar https://www.amsterdam.nl/nieuws-oud-zuid/jonge-talenten-gezocht-vondelpark-live voor meer informatie.

En kijk op de dag zelf op https://vondelpark.live

Ook op deze dag is het Vondelpark slechts beperkt bereikbaar. Alleen de hoofdingangen zijn geopend.

Lees meer...

Stemlokaal voor Tweede Kamer Verkiezingen

Grote tent van het stemlokaal

Vondelpark: 16 maart 2021 door de vrijwilligers van de paddentrek

Omdat vanwege de corona epidemie veel ruimtes die voorheen als stemlokaal werden ingericht niet kunnen voldoen aan de hygiëne maatregelen, zijn her en der in de stad noodlocaties opgericht. Zo ook in het Vondelpark. Daar is een reusachtige tent opgezet waarin je veilig jouw stem kunt uitbrengen.

Maar de plek waar het nu staat kon niet ongelukkiger gekozen zijn. Ieder voorjaar vanaf begin maart, ontwaken salamanders, padden en kikkers uit hun winterslaap. Vanuit de tuinen rond het park trekken ze dan naar de poelen in de Schapenweide. Dit is een lange en zeer gevaarlijke onderneming, waar ze verschillende gevaarlijke obstakels tegenkomen. Gelukkig zijn er vrijwilligers die er iedere avond op uittrekken om de beestjes de weg over te zetten. Goed werk, zou je zeggen, en je zou denken dat de overheid dit werk ondersteunt en met alle mogelijke middelen dit zeer kwetsbare natuurfenomeen midden in de stad faciliteert.

Het tegendeel is echter waar. Jaar op jaar organiseert de gemeente in de meest kwetsbare periode, op de meest kwetsbare plek in het park, de meest schadelijke activiteit. -Gevolgd door een mea culpa van de ambtenaren dat dit nooit meer zal gebeuren... De tent staat namelijk dwars op de drukste route die de amfibieën volgen van de tuinen rond het park naar de Schapenweide. Met een simpel telefoontje naar de organisatie van de paddentrek vrijwilligers was zeker een alternatieve, diervriendelijke plek gevonden.

Geschiedenis van incidenten

Lees meer...

Groot Onderhoud aan Vier Bruggen

Iepenbrug met raar bordje op de leuning

Vondelpark: 17 december 2020

Amsterdam staat op instorten, kademuren zakken in, bruggen verzakken, zinkgaten. Helaas is de situatie in het Vondelpark ook zorgelijk. Doordat het Vondelpark lager ligt dan de wijken eromheen is de waterstand in dit zompige veenweidegebied te hoog, en dat heeft invloed op de funderingen.

Zo ook bij de bruggen. Kort geleden is groot onderhoud aangekondigd voor vier monumentale bruggen in het park: Respectievelijk van oost naar west de Brandbrug, de Hulstbrug, de Muziektentbrug en de Iepenbrug. Gedurende de tijd van de restauratie zijn de bruggen afgesloten, Dat wordt dus omlopen met je hondje.

Opmerkelijk zijn de later aangebouwde treden aan weerszijden van de bruggen. Aan de hoogte van de opstap kun je zien hoe ver het Vondelpark verzakt is.


Lees meer...

Klimtorens bij Vondeltuin opgeknapt

De Klimtorens bij de Vondeltuin

Vondelpark: 7 augustus 2020 door amsterdam.nl

De klimtorens in het Vondelpark naast de zandbak bij de Vondeltuin (ingang Amstelveenseweg) zijn weer open. De afgelopen tijd zijn ze gerepareerd en opgeknapt. Er werd meteen dankbaar gebruik van gemaakt.

De plek rondom de torens wordt nog verder ingericht. Het idee is om op deze locatie in het park het natuurspelen te bevorderen. De uitvoering vindt plaats in 2021.

Klauterpad

Even verderop in het Vondelpark is het klauterpad al een tijdje verdwenen. Deze speelplek was sinds de opening in 2011 heel populair bij kinderen. Door het vele geklauter was het bouwwerk versleten. Voor de kinderen was het niet veilig meer. Het moest dus worden vervangen. De gemeente gaat een zelfde soort klimtoestel terugplaatsen, maar deze keer met gebruik van duurzame materialen. Waarschijnlijk is het nieuwe klauterpad in het eerste kwartaal van 2021 klaar.

Lees meer...

Meer Werknieuws artikelen in de complete index