Stedenmaagd Verhuisd

Vondelpark: 15 november 2009

Wat hebben de Eiffeltoren, het Atomium en de ingangspoort aan de Stadhouderskade gemeen?

Ingang Stadhouderskade

Ze zijn allen overgebleven uit een Wereldtentoonstelling. De ingangspoort was ooit de toegang tot de Koloniale Tentoonstelling, gehouden op het Museumplein in 1883, en is daarna verplaatst naar de huidige plek.
Een aantal jaren geleden was de poort al ernstig versleten, en toen werd er al een restauratie uitgevoerd. Daarbij werd graffiti verwijderd, en het beeld van de Amsterdamse Stedenmaagd bovenop de middelste sokkel opgelapt. Het beeld is gemaakt van een zandsteen die niet bestand is tegen de milieu-uitdagingen die het drukke moderne verkeer oplegt, en was aardig aan het verbrokkelen. Deze restauratie was niet erg fraai uitgevoerd. Stukjes van het beeld waren vervangen met een veel lichtere soort steen. Vooral de nieuwe neus contrasteerde erg met het donkerder hoofd. Het was geen gezicht.
Al lange tijd is de laatste restauratie aan de gang: het ijzerwerk is afgemonteerd en wordt opgeknapt, ook zijn enkele stukken steen van de poort schoongemaakt of zelfs geheel vervangen. Het opvallendste werk, het wegtakelen van de Stedenmaagd, haalde alle regionale nieuwsmedia. De gehavende dame wordt in zijn geheel vervangen door een replica van een duurzamer soort steen, en het origineel wordt in een archief ondergebracht. Naar verwachting wordt in mei 2010 het nieuwe beeld geplaatst.

Verderop in het park worden op verschillende plaatsen andere monumenten gerestaureerd. Onder de Vondelbrug (van Bearlestraat) zijn ook twee versleten beelden van Hildo Krop, een jongen en een meisje, uit de nissen gehaald om opgeknapt te worden. In het Rosarium is de herinneringsbank aan de oprichters van het park weggehaald om gerestaureerd te worden. Zie hierover verder het artikel heroprichting van de oprichtersbank.

Laatste nieuws

Halverwege juni 2010 is de Stedenmaagd weer stilletjes herplaatst. Dit nieuwe beeld is veel lichter van kleur geworden. Het oude exemplaar is opgeslagen in het Amsterdams Historisch Museum.
Ook zijn de letters 'Vondelpark', aan de toegangshekken opnieuw verguld.

Zie ook een fotoreportage.