Renovatie Vondelpark Bijna Klaar

Vondelpark: 14 februari 2010

Aanleg van de Huygensvijver

Na jaren komt er een eind in zicht van de renovatiewerkzaamheden in het Vondelpark. Stadsdeel Oud-Zuid begon in 1999 met deze laatste serie grootschalige werkzaamheden met het doel om het park te brengen in een toestand die waardig is met de status van een Rijksmonument.

Al eerder waren er grootschalige werkzaamheden om het druk bezochte en uiterst kwetsbare gebied van een ondergang te redden. In 1987 bijvoorbeeld, heb ik samen met anderen de Vereniging Vrienden van het Vondelpark opgericht met als een van de hoofddoelstellingen het kritisch begeleiden van de restauraties die toen plaats vonden, en vanwege het grootschalige karakter veel onrust onder de omwonenden veroorzaakte.
Deze afgelopen renovatie echter was het meest ingrijpend van alle renovaties daarvoor. Het genius achter de hele operatie was een landschapsarchitect, Quirijn Verhoog, die zich al die tijd volledig aan dit project gewijd heeft. In onze contacten bleek hij niet alleen een groot expert te zijn op het gebied van de Hollandse Landschapsstijl, hij was ook goed ingelezen in het werk van Zocher, en straalde een enthousiasmerende visie uit over de herinrichting van het Vondelpark.

Onder zijn leiding werd het park getransformeerd in een echt Rijksmonument. De meeste werkzaamheden vonden onder de grond plaats: verbetering van de kwaliteit van de grond zodat het steviger wordt en de afwatering verbetert, drainage die voor een goede afwatering zorgt en toch niet de grond zal verdrogen bij weinig regen, en steviger verankering van nieuw te planten bomen.
Een andere onzichtbare verandering is het waterbeheer. Een rigoureuze omleiding van de waterstromen door het park zal de waterkwaliteit aanzienlijk laten verbeteren.
Ook de natuurwaarden van het park zijn versterkt. Aan de hand van een inventarisatie van de heer Haak in de jaren '60 is gepoogd grotere variatie in het planten en dierleven te krijgen. Onder andere door houtwallen en diervriendelijke lage oevers aan te brengen. Resultaat van dit werk is al goed te zien in de Koeweide.
En het meest in het oog springende is wel de herinrichting van het park. De nieuwe loop van de paden, en het herstel van oude zichtlijnen; geheel teruggebracht volgens de visie van Zocher. Het drukke gedeelte -aan de stadskant- is wat robuuster uitgevoerd, dan het stille gedeelte dat kwetsbaarder is en gevarieerder is geworden.

De laatste werkzaamheden zullen zijn het terugzetten van de kunstwerken die op dit ogenblik nog gerestaureerd worden, en op langere termijn zien we het nieuwe parkmeubilair verschijnen.

Het openingsfeest vindt plaats op 28 februari, en voor een select gezelschap zullen in de Vondelkerk enkele toespraken gehouden worden, gevolgd door een begeleide wandeling. Tijdens deze wandeling zal het Vondelpark officieel geopend worden door de onthulling van het Vondelbeeld.

Gast - 18-08-2010 18:51

Woonachtig in NYC, zijn jullie daar wel eens wezen kijken. SCHOON HE! Ja en die Amsterdammers maar gillen NYC is een vieze stad! Nee Amsterdam is een GORE STAD, Al dat geld uitgeven voor een renovatie, Misschien wat nette VUILNISBAKKEN niet gek op hun plaats. Die gore containers wat is dat een pracht gezicht. Hoe is het mogelijk dat jullie hier mee wegkomen en dan over het vuil maar niet te schrijven. Geen agent die maar iets durft te ondernemen wat is dit voor laf gedoe.