Renovatie Noordwestkant

Vondelpark: 25 mei 2008

Omleidingen door de renovatie

Stadsdeel Oud-Zuid begint in juni met de laatste werkzaamheden van de renovatie in het Vondelpark. Het werk vindt verspreid door het hele park plaats. Grote delen van het park zullen gedurende deze periode worden afgesloten.

Deze renovatie wordt in verschillende fases uitgevoerd. De eerste fase vond een jaar of 10 geleden plaats, en deze fase is de voorlaatste. Het vindt plaats in het noordwestelijk gedeelte, en een gebied tussen ingang Koninginneweg en van Eeghenstraat. De werkzaamheden zullen duren tot september 2008. In deze periode is dit gedeelte van het park (op het kaartje geel-gearceerd) afgesloten. De kruisjes op het kaartje geven afgesloten toegangen aan.

Welke werkzaamheden worden verricht?

In deze fase wordt de beplanting geheel vernieuwd, waarbij gelet wordt op het originele ontwerp van het park. Zichtlijnen worden hersteld. Het kronkelige karakter van de wandelpaden komt terug, en een nieuwe toplaag aangebracht. Ecologisch beheer wordt mogelijk gemaakt. Aan de randen van de bosschages worden bloeiende soorten geplant.
Waar het park nog steeds te nat is, wordt een betere drainage aangelegd. Dit is onder de weides, maar ook langs de Platanenlaan. De bomen van de Platanenlaan hellen gevaarlijk over de weg, en regelmatig valt er eentje om. Stadsdeel Oud-Zuid meent dat dit komt door de hoge waterstand, maar onze mening is dat te zwaar verkeer door de Platanenlaan een grotere veroorzaker is van het overhellen en omvallen van de bomen.

Verder worden nieuwe bomen aangeplant. Deze zullen gefundeerd worden met een aantal heipalen, waarop een soort van pallet rust. Daarop wordt de boom geplaatst. Omdat de pallet boven het grondwater moet komen, komen de nieuwe bomen op een soort van terpje te staan.

Ook worden de grote lanen vernieuwd. Onze wens was de toplaag een wat natuurlijker karakter te geven, net zoals deze nu is op het fietspad langs de Picassoweide. Maar het stadsdeel heeft besloten de voorkeur te geven aan een spiegelglad wegdek, om de skaters alle ruimte te geven.

In het najaar en de winter vindt de laatste fase van de renovatie plaats. Dan wordt de grote speelweide en het noordoostelijk gedeelte van het park onder handen genomen.


Gast - 25-05-2008 22:30

In het bericht over renovatie noorwest kant staat dat de platanen scheef staan door het zware verkeer. Een groter oorzaak is dat vele tientallen jaren het wegdek steeds is 'vernieuwd' met een nieuwe laag asfalt en daarop fijn grind gewalst. Dat is 4 tot 5 keer gedaan met tussenpozen van zo'n 10 jaar. Daardoor is er laag op laag gekomen van zwaar materiaal dat door zijn gewicht de sponsachtige slappe veenlaag indrukt en daaronder naar omlaag is gezakt. De wortelkluiten van de bomen zijn daardoor scheefgedrukt en de boomstammen gaan dan natuurlijk mee hellen. Het is typerend dat de bomen aan beide zijden scheef staan naar de kant van het wegdek. Elke ophoging van de grond in het park zal op de duur ook weer wegzakken naar het oude niveau.

Gast - 01-06-2008 20:39

Ooit nagedacht over de wanorde die de komende maanden gaat ontstaan in het Kattenlaantje, waar nu geheel Oud-West doorheen moet? Het is nu al geregeld een gevaarlijke zone voor voetgangers. En is het nu echt zo onmogelijk om in ieder geval een ingang open te houden , voor onze oudere medemensen in Oud-West is de Amstelveenseweg of het Kattenlaantje beslist te ver lopen. Als wij allemaal op vakantie gaan, moeten zij hun dagelijkse stukje Vondelpark missen. Maak hier een tussenoplossing .