Nieuwbouwproject Vormt Grote Bedreiging

Vondelpark: 30 mei 2010

Impressie geplande nieuwbouw

Pakweg de laatste tien jaar heeft het Vondelpark enorme klappen moeten incasseren door nieuwbouw rond het park. Als bestuurslid van de Vrienden van het Vondelpark heb ik gestreden tegen de hoogbouwplannen van het Byzantium aan het Zandpad. Het was vruchteloos, de belangen waren gewoon te groot.
Niet lang daarna volgden vele andere bouwprojecten:

  • nieuwbouw aan de rand van het park in de Saxenburgerdwarsstraat,
  • nieuwbouw aan de kop van de Vossiusstraat,
  • nieuwbouw van de jeugdherberg aan het Zandpad,
  • uitbreiding van de Vondelstede aan de Vondelstraat,
  • vlak daarnaast uitbreiding van de Revalidatiekliniek,
  • nieuwbouw van de Johannesstichting,
  • 'Villa Lila' aan de Vondelkerkstraat die een paar meter dichter tegen het park aanstaat dan de oude bebouwing.

Al eerder was dicht bij Villa Lila in de Frederiksstraat en aan het Rijtuigenhof pal aan het park hoogbouw geplaatst.


Misschien was ieder afzonderlijk project wel te verdedigen geweest (en dat werd gedaan), uit oogpunt van rendement en met excuus dat het deels ten goede kwam aan huurders, bejaarden, budgettoeristen en zieken. Maar als je alle bouwactiviteiten bij elkaar beschouwt zie je dat de afgelopen paar jaar het Vondelpark flink dicht is gebetonneerd. Het lijkt wel of het park geleidelijk aan ingemetseld gaat worden in een grote betonnen bak.

Kort geleden werd het volgende nieuwbouwproject aangekondigd. Op een plek waar nu nog bescheiden laagbouw staat, komt na aller waarschijnlijkheid een hoge torenflat. Volgens de Actiegroep Tegen Hoogbouw Vondelpark wordt er op de plek aan de Amstelveense Weg waar nu een enkellaags GGD-gebouwtje staat, een hoogbouwflat van 23 meter hoog gebouwd. Net iets hoger dan de omliggende bebouwing.
Op de foto is een artistieke impressie van de nieuwbouw te zien, gebaseerd op informatie van deze Actiegroep.

Ecologische Verbindingsroute

Nog vers in mijn herinnering was daar nog helemaal geen bebouwing. Er stond op een groot terrein een houten gebouw van een manege, en het gebied vormde een prachtige ecologische verbindingsroute naar de Rembrandtpark en zuidelijk naar het Amsterdamse Bos.


Ecologische verbindingswegen over de Schinkel

Tegenwoordig is van deze ecologische verbindingswegen nog weinig meer over. Door de recente nieuwbouw aan de noordkant van het park is het voor vogels en andere dieren heel moeilijk geworden om van Stadsdeel West het Vondelpark te bereiken. Vogels vliegen nou eenmaal niet graag over hoge gebouwen heen om in het park te fourageren.
Op het kaartje hiernaast is een heel belangrijke ecologische verbindingsroute voor het Vondelpark ingetekend. Binnen de gele driehoek is de Schinkelscheg aangegeven, die weer in directe verbinding staat met het Amsterdamse Bos en het Nieuwe Meer. Een belangrijke verbinding is via de groene lijn; over de Schinkel en dan rechtsaf over de Amstelveense Weg naar het Vondelpark (met blauw aangegeven). Een alternatieve route, linksaf naar het Rembrandtpark, is al bemoeilijkt door de nieuwbouw ten zuiden van dat park (gestippeld aangegeven).

Het belang van deze ecologische verbindingsroute wordt aangegeven door de grote aanwas van bosuilen in het park. Afgelopen voorjaar werden er op een avond maar liefst vier exemplaren geteld. Onder toezicht van de (destijds) stadsecoloog Martin Melchers werd ook een {ln:een nieuwe uilenkast 'uilenkast} in het Vondelpark geplaatst. Volgens Melchers is de aanwas van bosuilen te danken aan de overbevolking van uilen in het Amsterdamse Bos, de verstoten uilen komen via de Schinkelscheg en de verbindingroute in hun nieuwe territorium terecht.

Gaan de hoogbouwplannen in deze vorm door, dan wordt een grote drempel gelegd in deze voor de ecologie essentiële verbindingsroute, en zal de diversiteit van leven in het Vondelpark ernstig verstoord raken.
Steunbetuigingen kunt u als Reactie hier achterlaten of richten aan actietegenhoogbouwvondelpark@hotmail.com


Gast - 31-05-2010 14:06

'Net' iets hoger..?? Anderhalf keer zo hoog als het aangrenzende appartementenco mplex van 15 meter!

Gast - 31-05-2010 22:28

Zubetonnieren verdammt nochmal!

Gast - 01-06-2010 18:53

Treffend! De overheid besteed 10tallen miljoenen om de biodiversiteit terug te brengen in het park, en de projectontwikke laars die uit zuiver winstbejag de boel helemaal verknallen. Wie geeft de vergunningen af? Juist, dezelfde overheid...

David - 14-02-2011 11:33

Vindt u dat de bouw rondom Central Park nooit had mogen plaatsvinden? Op welke wijze heeft de bouw aan de kop vd Vossiusstraat het vondelpark negatief beinvloed? Angst voor vernieuwing leidt tot verval. Meer bewoners langs het park die daardoor ook belang hebben bij een mooi park lijkt me niet ten nadele vh park. Bezwaar maken is ok, maar probeer dat te doen door voor-en nadelen objectuef tegen elkaar af te wegen.

Ger Vankoolwijk - 03-04-2011 15:33

Zondagmogen na die prachtige warme zaterdag 2 april een bezoek gebacht aan het park. Met verbazing de rotzooi van de dag ervoor aanschouwd. Mensen, wat een mentaliteit. Wie zijn toch die vervuilers? Waarom neem je de rommel die meebracht ook niet mee terug?Wat een troep. Of de Albert Heijn al zijn emballage had uitgestald. En dan te bedenken dat het seizoen nog moet beginnen...

René Verbeek - 01-05-2011 06:03

Juist laagbouw is een bedreiging voor onze natuur. Door laagbouw is veel meer ruimte nodig voor bebouwing en infrastructuur en is juist minder ruimte over voor de natuur. Natuurlijk moet niet in het Vondelpark zelf gebouwd worden, maar buiten het Vondelpark mogen er wat mij betreft geen additionele beperkingen worden aangebracht. Dit wel willen beperken vind ik tevens nimby-gedrag. Het wel willen beperken is een financieel belang voor de huidige bewoners. Hun woningen blijven exclusiever en daardoor meer waard. Ik gun anderen ook hun plekje in de Vondelparkbuurt .

Reageer op dit artikel:

Mijn naam:
Bericht:
Mijn mening over dit artikel:
Vul code in: Captcha


Categorie: 2010 Natuurbeheer