Nieuw Parkmeubilair

Vondelpark: 5 september 2007

De Kroonlantaarn in het Vondelpark?

Afgelopen vrijdag organiseerde het Stadsdeel Oud-Zuid in samenwerking met de Stichting Hart voor het Vondelpark een debat over de vernieuwing van het parkmeubililair. Het gaat om de banken, hekken, waterfonteintjes, prullenbakken, speeltoestellen en lantaarnpalen. Je hoeft natuurlijk geen kenner te zijn om te zien dat deze verzameling onsamenhangend en incompleet, maar vaak ook heel erg lelijk is en er verwaarloosd uitziet.

Tijdens het debat werden twee nieuwe landschapsarchitecten geïntroduceerd -Erik de Jong en Hanneke Schreiber, die een historisch overzicht gaven over het onderwerp. De redactie van hetVondelpark.net was niet uitgenodigd, maar uit de verslagen die ons onder ogen kwamen werd al snel duidelijk dat de conclusies van het debat al heel voorspelbaar waren.

Er wordt een commissie opgesteld die naar aanleiding van de conclusies van dit debat een Programma van Eisen gaat samenstellen, waarna een prijsvraag wordt opgesteld. Aan de prijsvraag kunnen 'nationale en internationale' ontwerpers deelnemen, die ontwerpvoorstellen kunnen indienen voor nieuw meubilair en kleine gebouwtjes in een herkenbare stijl. Kortom, dit kan nog lang gaan duren...

Om de discussie maar een flinke duw te geven, komt er van onze kant een concreet voorstel: de oer-Amsterdamse Kroonlantaarn. Al op meerdere plaatsen in Amsterdam geïntroduceerd, en in het Vondelpark mogen deze prachtige lantaarns zeker niet ontbreken. De vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hebben een webstek over deze bijzondere lantaarn opgericht, waarin u kunt lezen waarom deze lantaarn historisch gezien in dit park thuishoort.

(Foto gekopieerd van deze webstek)

Vervolgartikel: over de tentoonstelling.


Categorie: 2007 Meubilair