Nieuw Fietspad

Vondelpark: 1 maart 2009

Verplaatsen van bomen op Picassoweide

Afgelopen week werd het gedeelte van het park tussen het Groot Melkhuis en het Blauwe Theehuis na de ingrijpende restauratie weer geopend. Het is wel even wennen met een boom midden in de weg, en ook het gitzwarte autobahn-zoab detoneert nogal in het park. Verder niets dan lof over hoe het park er hier nu uitziet.

De werkzaamheden aan de Grote Speelweide zijn nog in volle gang, en dit gedeelte is nog afgesloten.

Nu wordt er gewerkt aan het obscure fietspaadje langs de Picassoweide. Dit fietspaadje is er nog niet zo lang, en het ontstaan ervan kan ik me nog goed herinneren. Voordat dit fietspad er was, waren de fietsverbindingen tussen Overtoom en Koninginneweg problematisch. Iedereen fietste over de voetpaden. Het stadsdeel wilde paal en perk stellen, en kondigde aan de politie er te laten bekeuren. Ik zat toen nog in het bestuur van de Vrienden van het Vondelpark, en we wezen op het gebrek van adequate fietsverbindingen. Na lang gesteggel kwamen we tot het compromis het voetpad langs de Picassoweide te laten asfalteren en te promoveren tot fietspad. Het smalle fietspaadje was zo'n succes, dat de bekeuringsactie is afgeblazen.

Al meteen werd duidelijk dat dit fietspaadje geen goede oplossing was. Het is te smal, en voetgangers ondervinden hinder van de fietsers. En er zitten twee onoverzichtelijke bochten in.

Nu wordt het fietspaadje verlegd en met een sierlijke Zocheriaanse krul dwars over de weide en door de bosschages gevoerd richting Groot Melkhuis. De voetgangers krijgen nu hun eigen voetpad, zodat daar geen conflicten meer zijn. Voor het fietspad zijn al eerder een paar jongen kastanjes enige tientallen meters verplaatst (foto).
Verdere werkzaamheden aan de Picassoweide is het verleggen van de bosrand aan de oostzijde.

Gast - 09-03-2009 22:18

Mag ik u erop wijzen dat het stadsdeel Oud Zuid officieel in de nieuwe nota Beleidskader Gebruik Vondelpark heeft vastgelegd dat er in het Vondelpark geen FIETSPADEN zijn, maar dat het verharde paden worden genoemd. Dit omdat fietsers officieel 'te gast' zijn in het park en 'gedoogd' worden. Het heeft geen officiƫle fietspad status. Dus ter voorkoming van misverstanden graag voortaan niet het woord FIETSpad gebruiken, maar verharde paden.