Kwaliteitsslag Schoonhouden en Onderhoud

Vondelpark: 16 januari 2007

Het nieuwe onderhoudsteam

De vernieuwing van het Vondelpark gaat gestaag door. Dit jaar investeert het stadsdeel fors in de kwaliteit van reiniging en onderhoud. Met meer mensen en beter materiaal, zoals grote vuilzuigers. Eén team verzorgt zowel de reiniging als het onderhoud. Tot voor kort gebeurde dit versnipperd...

Flexibel onderhoud

Onderhoud van het groen en dagelijks onderhoud aan bankjes, paaltjes en hekjes gebeurt nu niet meer door verschillende bedrijven en afdelingen van het stadsdeel, maar efficiënt vanuit één team. Het nieuwe team bestaat uit zes medewerkers die continu van maandag tot en met zaterdag - en 's zomers ook op zondag - aan het werk zijn. De medewerkers werken volgens een vast basisrooster en kunnen daarnaast flexibel naar behoefte worden ingezet. Vooral in de zomermaanden zal dit z'n vruchten afwerpen. Teamleider Eric Mol: "Al langer willen we een kwaliteitsslag maken. Door in een team alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden te bundelen, is er geen versnippering meer. Daarnaast kunnen we door de uitbreiding van de personeelsbezetting en het flexibel inzetten van onze medewerkers beter inspelen op de aantallen bezoekers en daarmee de hoeveelheid afval in het park. Op die manier zorgen we voor een schoon en heel Vondelpark, ook in de zomerperiode waarin veel mensen het park bezoeken."

Meer toezicht

Naast de nieuwe ploeg voor onderhoud komt er ook meer toezicht op overlast en vervuiling. In de zomer zijn er zonodig tot 23.00 uur 's avonds toezichthouders in het park. Eric Mol is trots dat de kwaliteitsslag is gemaakt: "Met onze inspanningen maar ook met hulp van bezoekers kunnen we het Vondelpark schoon, heel en veilig houden."

Bron: Stadsdeelkrant Oud-Zuid.
Categorie: 2007 Afval Reiniging