Een Kunstproject met blauw licht

Het Vondelpark in blauw licht

Vondelpark: 26 februari 2012

Het opknapwerk aan het Stedelijk Museum komt na jaren eindelijk ten einde, en men heeft besloten dit grootschalig te vieren. Als eerste is het Vondelpark aan de beurt. De kunstenaar Steve McQueen krijgt de opdracht alle lantaarnpalen in het Vondelpark van blauw licht te voorzien.

Alle partijen zijn verheugd over dat dit project -Blues Before Sunrise hier mag plaatsvinden, maar helaas ziet hetVondelpark.net niet de voordelen voor het park met dit kunstwerk. Ook zien we geen verband tussen het Stedelijk Museum en het Vondelpark, en geen verband tussen het klaarkomen van een restauratie en blauw licht. Ernstiger vinden wij dat dit kunstwerk precies plaatsvindt in de periode dat in het Vondelpark de paddentrek plaatsvindt. De Werkgroep Natuur Vondelpark maakt zich ernstige zorgen of de pad, de kikker en de kleine watersalamander -beschermde diersoorten, hiervan nadeel ondervinden.

Reden voor hetVondelpark.net om contact op te nemen met de organisatoren...

Binnen een paar dagen al zat de redactie aan tafel met de conservator van het Stedelijk en de projectleider. Het werd al meteen duidelijk dat het fenomeen van de paddentrek helemaal niet bekend was, en men betreurde oprecht het samenvallen met de paddentrek. De uiteindelijk vastgestelde datum was al het resultaat van een eindeloos heen- en weerschuiven van diverse vergunninginstanties, en nog eens het hele traject aflopen was geen optie. Dan blijft voor het Vondelpark.net een groot raadsel welke onbekwame ambtenaar de vergunning afgeeft terwijl die niets weet van wat er in het park gebeurt.

Volgens het Stedelijk museum zijn de kleurfilters die in de lantaarnpalen geplaatst worden zo gemaakt dat ze slechts 10% van de helderheid absorberen. De vrijwilligers zullen evalueren of de amfi's van dit licht geen hinder ondervinden; zo ja dan zal de Werkgroep om de tafel gaan zitten met het Stedelijk om te zoeken naar een oplossing. Komen zij er niet uit, dan wordt de hulp van de inspectie (dierenbescherming) ingeroepen om een maatregel af te dwingen.

Evaluatie

Na enkele ongelukken met fietsers en andere kleine incidenten werd op advies van de politie het evenement een week eerder dan gepland afgeblazen.

De grote vraag is natuurlijk in hoeverre dit project van invloed is geweest op de paddentrek. Een kort antwoord is hier niet op te geven. Wel is het zo dat er in deze periode een opvallend groot aantal dode padden en kikkers is geteld. Was het zo dat een dood dier in de voorafgaande jaren een zeldzaamheid was, nu telden we er meerderen per avond. Het tragische hoogtepunt waren 14 dode amfibieƫn op een totaal van 165 op die avond geteld. Wil je spreken van een significant verschil, dan zou je een statistische berekening moeten maken waar je compenseert voor diverse factoren, zoals weer, verkeer en andere factoren. Nog moeilijker was het om gewonde kikkers en padden in de waarneming mee te nemen, omdat ons team geen criteria heeft om een gewond dier te classificeren.

Wat wel duidelijk is dat het grote probleem van dit project niet ligt aan dit project zelf, maar de onverantwoorde manier waarop bezoekers hiermee omgingen. Uit talloze waarnemingen van de paddentrek-vrijwilligers bleek dat de fietsers veel te hard reden, en bij een groot aantal verkeersdeelnemers de verlichting ontbrak. Gelukkig viel dit de organisatie ook al op, en na een week al werden extra grote borden geplaatst, waarop ook prominente ruimte werd besteed om te waarschuwen voor de paddentrek. Maar helaas hebben deze borden niet geleid tot een aanpassing van het gedrag. Onze vrijwilligers zijn ook enkele keren bijna aangereden als ze noodzakelijkerwijs een manoeuvre moesten maken om een dier te redden. Gelukkig kwamen ze er in het ergste geval met een flinke scheldpartij van af!

Of het blauwe licht nog een verstorend effect heeft gehad op de amfibieƫn, is ons niet opgevallen. Wij vroegen advies van het Ravon. Zij hebben een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan, maar moesten concluderen dat er weinig over bekend is. Op dit ogenblik wordt wel in de Universiteit van Wageningen onderzoek gedaan naar de invloeden van kunstlicht op diergedrag, maar dat onderzoek is nog niet afgerond.

Tot slot willen de vrijwilligers de extra bewaking nog bedanken voor de goede zorgen. Zij hebben positief bijgedragen om de vrijwilligers een goed gevoel van veiligheid te geven.

Wat hetVondelpark.net betreft mag een donker-Vondelpark experiment best een vervolg krijgen. De foto's van de randstad vanuit de ruimte laten zien hoezeer dit gebied is vervuild met kunstlicht. Een klein reservaat van duisternis kan alleen maar goed zijn voor de natuur, zo middenin de stad. Maar liever niet in de maand maart!


Kira - 09 March 2012 om 23:09
Wat blijkt de uitkomst te zijn van de evaluatie van het gedrag van de amfi's? Ik hoop toch niet dat er een verandering is. Mvg Kira, auteur www.lifeinamsterdam.com en Vondelpark omwonende (met meer hart voor natuur dan kunst).
Eveline van den Berg - 10 March 2012 om 13:33
Het Vondelpark is door dit blauwe lichten project veel minder toegankelijk geworden. Je ziet veel minder waardoor mensen tegen elkaar opfietsen en lopen en je voelt je een stuk onveiliger.En dit alles voor een kunstproject dat natuurlijk ook nog de nodige kosten met zich meebrengt. Erg jammer dat deze keuze gemaakt is

Reageer op dit artikel:

Mijn naam:
Bericht:
Mijn mening over dit artikel:
Vul code in: Captcha


Categorie: 2012 Kunst Meubilair