Grootscheepse Restauratie van de Slurf

Vondelpark: 29 november 2006

Ingang Stadhouderskade naar de Slurf

Nog niet zo lang geleden is de Slurf -het gedeelte tussen de Stadhouderskade tot voorbij de brug van de Eerste Constantijn Huygensstraat- nog helemaal gerestaureerd, en nu staat de volgende grootscheepse onderhoudsbeurt alweer voor de deur!

Tussen 9 januari en begin mei 2007 zullen deze werkzaamheden plaatsvinden. Het park wordt dan op die plek verhoogd en alle paden vernieuwd. Maar het meest ingrijpend zal zijn het werk onder de grond.

Gedurende deze periode is de Slurf niet toegankelijk. Fietsverkeer en voetgangers worden omgeleid.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd? ...

Bij de ingang Stadhouderskade

Het water in de vijvers van het Vondelpark wordt voortdurend ververst. Toevoer is vanaf de Singelgracht, en stroomt daar door een buis naar de vijver bij het Vondelpark Paviljoen. Dan stroomt het water door alle vijvers en sloten van het park tot in de vijver aan de Sophialaan, waar het door het gemaal in de Schinkel gepompt wordt.

Plaats van het ondergrondse filter

Om de kwaliteit van het toegevoerde water te verbeteren wordt vlak bij de ingang Stadhouderskade onder de grond van de Slurf een bezinkput voor groot vuil aangebracht.

De Slurf vanaf de Vondelbrug

Even verderop komt een filter voor het fijne vuil. Het is een groot filter, en werkt helemaal biologisch. Het filter komt geheel onder de grond, en behoeft geen onderhoud.

Nieuwe vijver in aanbouw

Tegen de brug aan komt een waterval, die niet alleen een prettig is om naar te kijken, maar ook het water voorziet van een extra dosis zuurstof. Tussen de brug en de huidige vijver wordt een nieuwe vijver gegraven. Het water uit de waterval komt in deze vijver terecht, en stroomt dan in de bestaande vijver.

Fietspad door Slurf open

Vlak voor Koninginnedag is het fietspad door de Slurf opengegaan. De noordkant is nog met hekken afgeschermd, omdat daar de werkzaamheden nog doorgaan.

Intussen zijn de werkzaamheden afgerond. Lees het vervolg van dit artikel.


Gast - 04-01-2007 23:53

Over 11 dagen wordt de slurf definitief afgesloten voor fietsers omdat er alweer gerenoveerd moet worden. In de eerste plaats vraag ik me af waarom dat al weer zo snel moet, het is echt nog niet lang geleden. Mijn inziens wordt er met geld gesmeten bij de renovatie van het park.
Nog ergerlijker is dat de slurf wordt afgesloten, Het enige argument dat ik tot nu toe heb gehoord is dat de route telkens moet worden omgelegd voor fietsers. Nou dat overkomt fietsers wel meer.
Fietsen door het Vondelpark is voor duizenden Amsterdammers een rustpunt op de dag, een verademing. Met alle kosten die er gemaakt worden zou die basis niet uit het oog verloren moeten worden.
Mijn idee is een actie te gaan voeren om de slurf open te houden voor fietsers en wandelaars. Die kunnen dan met eigen ogen zien hoe er gewerkt wordt aan de slurf

Gast - 20-05-2007 14:44

Het open houden van de slurf vind/acht ik erg belangrijk! Er maken heel veel mensen gebruik van.