Baggerwerkzaamheden rond het Blauwe Theehuis

Baggerschip op de Grote Vijver

Vondelpark: 6 maart 2015

Op dit ogenblik worden de vijvers rond het Blauwe Theehuis uitgebaggerd. Het gaat om de Grote Vijver (van de fontein), de Kleine Vijver (bij het Theehuis), de vijver bij het Melkhuis en de vijver rond de Muziektent. De werkzaamheden liggen nog in het verlengde van de grote renovatie.

Het uitbaggeren is noodzakelijk om een betere doorstroming van het water in het park mogelijk te maken. Voor de renovatie werd water ingelaten vanaf de Singelgracht (Stadhouderskade), via een ondergrondse pijplijn in de vijvers. Het water stroomde dan langzaam door alle vijvers van het park, om het dan in de Sophiavijver bij de Sophialaan weggepompt te worden naar de Schinkel. Dit procedé had het nadeel dat de vervuiling van het grachtenwater in het slib in de parkvijvers bezonk, en daardoor zijn de bodems verontreinigd.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het baggerslib opgeslagen zou worden tussen de dijken van de Schapenweide (waar het ooievaarsnest staat), maar vanwege de verontreiniging is besloten het slib direct af te voeren.

De buizenbrug

Het afvoeren van het slib gebeurt nu met zware vrachtwagens. Om te voorkomen dat deze zware vrachtwagens het park in moeten, is een verhoogde pijpleiding gebouwd van de Grote Vijver tot aan de ingang van Eeghenstraat.

De steigerconstructie die de pijpleiding moest verhogen bleek echter niet stevig genoeg, en in de avond van 5 maart is dan ook een gedeelte omgewaaid. Gelukkig waren er geen gewonden.

De werkzaamheden zijn nu gestaakt totdat er een steviger constructie gebouwd is. Dit najaar worden de werkzaamheden hervat.


e rik - 23 maart 2015 om 10:20
Is daar ook verkeers regelaars aanwezig en wat doen die
Nee, want de werkzaamheden zijn gestaakt (Red.)