Wij Krijgen een Natuurpad

Vondelpark: 2 november 2007

Wethouder slaat eerste paal voor natuurpad

Nog niet zo lang geleden waren de Schapenweide en de Koeweide in het Vondelpark nog een monocultuur van weidegras. Bij de laatste renovatiebeurt zijn enkele maatregelen genomen om de weides wat natuurvriendelijker te beheren. Zo zijn de oevers verlaagd, er zijn kruiden gezaaid en het maaischema aangepast. Er zijn enkele paddenpoelen gegraven, en er liggen houtstapeltjes die schuilplaats bieden aan allerlei kleine beestjes. Het effect van dit beleid is duidelijk te zien. In korte tijd heeft de natuur zich ontwikkeld met een grote verscheidenheid van planten en dieren.

Dan komt natuurlijk meteen de vraag op hoe je dit aan het publiek kunt laten zien zonder schade aan te brengen aan deze nieuwe natuur. De Werkgroep Natuur Vondelpark heeft in samenwerking met de ambtenaren een natuurpad ontworpen, die door de weides loopt en de weides verbindt langs te nog aan te leggen ecologische verbindingszone. Vooral de stadsecoloog Martin Melchers en de landschapsarchitect Quirijn Verhoog hebben zich ingezet om er iets fraais van de maken. Afgelopen woensdag hebben alle betrokkenen een verkennende wandeling gemaakt over het gebied.

De Wethouder Vondelpark, Paul van Grieken, was ook aanwezig en deed ter plaatse actief mee met het uitzetten van het voetpad door het eerste markeringspaaltje in de grond te timmeren (zie foto). In de toespraak die toen volgde vatte hij de gezamenlijke ideeën over het gebruik van het pad nog eens samen: De weides blijven een besloten gebied, en mogen alleen bezocht worden onder leiding van een natuurgids. En vooral de kinderen uit de scholen in de buurt willen we laten zien hoe mooi de natuur midden in de stad kan zijn!