Vrijwilligers Maken Koeweide Winterklaar

Vondelpark: 28 november 2010

Vrijwilliger snoeit de wilgen

Bijna om de week komen de vrijwilligers van de werkgroep Vondelpark bij de Koeweide om daar hun bijdrage te leveren aan de natuurlijke ontwikkelingen van het gebied daar. Bart Nooij van de SOOZ organiseert deze werkdagen en komt iedere werkdag aanfietsen op zijn bakfiets met gereedschappen en kannen vol koffie.
Dezelfde groep vrijwilligers, die intussen het gebied op hun duimpje kennen, leiden ook groepen rond uit de buurt. Het zijn meestal schoolkinderen die vol verbazing door riet lopen dat langer is dan zij groot zijn, en verderop een spannend natuurontdekkingsproject samengesteld door het IVN uitvoeren.
Afgelopen zaterdag was de laatste werkdag van het seizoen. In de lichte sneeuw verzamelden we voor het hek. Er waren vijf vrijwilligers, door de koude niet zoveel deze keer.
Na de koffie werd eerst een inspectieronde langs het Haakpad gelopen. De nestkasten die de vorige keer zijn schoongemaakt werden onderzocht op sporen van bewoners. Ook werd de laatste hand gelegd aan de nieuwe steenstapel, een bouwwerkje van stenen met veel zand daartussen waar kleine dieren hun nest in kunnen graven. Tussen de stenen die we de vorige keer hadden klaargelegd om nog in de stapel te verwerken troffen we al enkele padden in winterslaap aan. We legden de stenen voorzichtig terug, en bedekte het geheel met een dikke laag bladeren om de overlevingskansen te vergroten.
Een andere steenstapel die er al jaren ligt, was al aardig uitgegraven. We besloten er met een kruiwagen zand heen te gaan en de kieren weer op te vullen.
Daarna werden enkele drassige plekken van het Haakpad voorzien van een laagje zand, en een andere groep snoeide een van de wilgen aan het water die door hun topgewicht dreigen om te vallen. Tijdens dit werk zagen we een nijlgans uit een van de wilgen vliegen. We keken in de kruin van de boom, en troffen daar een nest aan met twee grote eieren. Het werk werd meteen gestaakt om de geschrokken nijlganzen weer tot rust te laten komen. Of het wat gaat worden met het nest betwijfelen we echter zeer.
Verder liggen er her en der in de Koeweide brede planken op de grond. De planken zijn een walhalla voor pissebedden, duizendpoten, slakken, wormen en insecten. En trekken daarbij diverse dieren aan die graag een bezoek willen brengen aan dit overvloedige restaurant. Het leven onder de planken is een van de grote attracties voor de scholieren die langs het Haakpad lopen.

De komende wintermaanden is er winterrust op de Koeweide. Er wordt niet meer gewerkt of excursies gehouden. Komend voorjaar gaan de activiteiten weer verder. Bart Nooij meldt dat er al aardig veel belangstelling is van scholen in de buurt om rondleidingen te krijgen. Maar er is nog plaats. Ook zijn nieuwe vrijwilligers welkom.