Weer een Nieuw Bord?

Vondelpark: 5 maart 2008

Cruiseplek achter het Rosarium

Het was de bedoeling dat de nieuwe regelborden duidelijkheid zouden brengen over hoe je jezelf in het Vondelpark dient te gedragen. Maar kennelijk is dat niet zo.

Het Parool meldde vandaag dat het stadsdeel Oud-Zuid vandaag een conceptnota heeft gepresenteerd met gedragsregels. De meest genoemde ergernissen staan erin, met een oplossing van het stadsdeelbestuur.

Het cruisen, zoals dat nu voornamelijk bij het Rosarium plaatsvindt, is volgens Van Grieken een verschijnsel dat bij de grote stad hoort. "Zolang ze hun rommel opruimen en het niet op kinderspeelplaatsen doen, zullen we daar niet op handhaven. Zolang het geen excessen worden, vind ik het prima als deze mensen zich ook prettig voelen in het park." Van Grieken wil niet meer borden in het park plaatsen.

De redactie vraagt zich af hoe je op de borden zou aangeven dat cruising in het park is toegestaan...

(Nagekomen:) Een artikel in de Wikipedia beschrijft cruising