Wat Doet De Natte Zomer Met Het Vondelpark?

De omgevallen rode beuk aan de Centrale Vijver

Vondelpark: 27 augustus 2014

Op woensdag, 27 augustus 2014 wordt in het programma Lunchroom van RTV-NH onze redactie uitgenodigd om te praten over wat deze natte zomer voor gevolgen heeft voor het Vondelpark. Het park was 150 jaar geleden nog een zompig veenweidegebied, en sinds die tijd is wat dat betreft weinig veranderd. Terwijl rond het in aanbouw zijnde park de grond werd verhoogd om het bouwrijp te maken, bleef het park wat het was, enkele sloten werden verlegd, paden aangelegd en bomen geplant. Het resultaat is dat het park nu in een diepe kom ligt, het waterpeil is er 2,30 meter onder NAP.

Dat heeft gevolgen voor de waterhuishouding. Bij een flinke zomerse stortbui stroomt al het water in de wijken om het park naar het park toe, met als gevolg dat er in korte tijd hele grasvelden veranderen in een grote vijver.

Tijdens de laatste renovatie heeft men van alles gedaan om dit probleem te beheersen. Zo zijn er grote ondergrondse rioolwaterbassins gebouwd om overvloedig regenwater op te vangen, en is de bovenste grondlaag in het park zo bewerkt dat het sneller water kan opnemen. Helaas, heeft de parkbezoeker gemerkt, hebben deze maatregelen slechts deels gewerkt.

Maar zijn al die plassen water zo vreselijk slecht voor het park?
Het antwoord is nee. Het park is nog steeds te beschouwen als een veenweidegebied, en veen heeft het nodig om contant verzadigd te zijn met water. Gebeurt dat niet, komt het veen droog te liggen, dan komt er zuurstof in de grond en gaat het verteren. Met bodemdaling tot gevolg.

Natte grond gaat trouwens weer niet goed met bomen. Het Vondelpark is eigenlijk geen bomenpark. Vooral de typische zandgrondbomen als eik en beuk hebben het hier moeilijk. Ze worden hooguit 50 jaar oud tot het vocht de wortels zo aantast dat ze omvallen. De wilg, els en populier, maar vooral de moerascipres doen het hier veel beter.

De Vrienden van het Vondelpark hebben enkele jaren geleden een actie op touw gezet om de 100 meest bedreigde bomen in het park te redden. Het was natuurlijk een zinloze actie, maar toch hebben de leden bij elkaar 40.000 euro opgebracht en aan het Stadsdeel geschonken. Hoe dat geld besteed is, is niet duidelijk. In ieder geval heeft het niet voorkomen dat de markante rode beuk aan de rand van de Centrale Vijver -die in de top 5 van het lijstje van de vrienden stond, een week of wat geleden toch is omgevallen.

Hier het verslag van RTV-NH (met dank aan John voor de tip)

Lees ook het vorige artikel met hetzelfde onderwerp


Olaf Paulus van Pauwvliet (Vrienden van het Vondelpark) - 13 september 2014 om 13:17
Geachte heer Kropveld,

De Vrienden van het Vondelpark hebben geen 40, maar 30.000 euro ingezameld. Het bedrag is niet zomaar geschonken aan het stadsdeel. Het is ter beschikking gesteld om bijzondere bomen te redden. U schrijft dat dit "natuurlijk" een "zinloze" actie is. Er zou zelfs een boom zijn omgevallen. Binnenkort legt het stadsdeel verantwoording af over de besteding. Zullen we dat moment even afwachten?

Reageer op dit artikel:

Mijn naam:
Bericht:
Mijn mening over dit artikel:
Vul code in: Captcha