Vrienden van het Vondelpark Bestaan 20 Jaar

Vondelpark: 16 juli 2007

Het bestuur in 1997

Vandaag is het precies 20 jaar geleden dat een groepje Vondelparkliefhebbers naar de notaris stapten om officieel de Vereniging Vrienden van het Vondelpark op te richten. In deze groep zaten onder andere Hans Houtman -de initiatiefnemer, Cees Schuurman, en ondergetekende Daniël Kropveld. (en nog anderen)
De oprichters besloten in allerijl een vereniging op te richten naar aanleiding van de plannen het Vondelpark een grote renovatiebeurt te geven. Veel van deze plannen waren omstreden, en alleen met een krachtige vereniging die de krachten van de toen vele actiegroepjes kon bundelen zou een goed overleg met de gemeente mogelijk zijn.

De vereniging is in deze jaren uitgegroeid tot een invloedrijke club die het park heeft kunnen behoeden tegen slechte ontwikkelingen, zoals de geplande bebouwing van het werfterrein (waar nu het kinderkookcafé staat), en bijvoorbeeld de plaatsing van een groot oorlogsmonument. Verder heeft het de nog steeds voortdurende renovatie kritisch en opbouwend gevolgd door regelmatig overleg met wethouders, politici en ambtenaren. Vele andere kleine winsten staan op naam van de vereniging, zoals de vrijmarkt op Koninginnedag alleen voor kinderen, het ontwikkelen van een kruidenbeleid en het laten verwilderen van de weiden. Ook staan er nu nog vele monumentale bomen die ooit op de kaplijst waren geplaatst.

De vereniging is na al deze jaren nog steeds een factor van belang met een ledental van 400 (hoewel het al jaren niet meer actief aan ledenwerving doet). Het bestuur is sindsdien totaal vernieuwd, en kiest voor een andere koers dan de oprichters in gedachten hadden. Zo stroopt dit bestuur de mouwen op tegen de grote negatieve invloeden die ambitieuze plannenmakers voor het Vondelpark bedenken. Zoals grote evenementen (het jaarlijkse AVRO concert is onder leiding van de huidige voorzitter al uit het park geweerd), de marathon die met veel motorgeweld over de zachte parkbodem dendert, en vele andere initiatieven die al bij de vergunningaanvraag afgeschoten worden. Een ander speerpunt van de huidige vereniging is de randbebouwing, die gezien de sterk stijgende vastgoedprijzen een grote bedreiging voor het park aan het worden is.

hetVondelpark.net wenst de vereniging Vrienden van het Vondelpark veel succes in de strijd voor het behoud van het Vondelpark.

Op de foto het bestuur in 1997. Vlnr: Hodenpijl, Bokma (vz), van der Steenhoven en Kropveld


Categorie: 2007 Goednieuws