Nieuws uit het Vondelpark

Nieuws uit het Vondelpark

Hoofdlijnen van de meest recente artikelen, of bekijk een complete index van Vondelniews


Weinig Activiteit op deze Webstek

Voorzitter, Secretaris en Penningmeester van de Vrienden van het Vondelpark

Vondelpark: 24 januari 2019

Zoals u wellicht is opgevallen was er de laatste tijd weinig activiteit op deze webstek. Dat komt omdat de hoofdredacteur voor enige tijd zijn werkzaamheden heeft moeten concentreren met het weer op orde brengen van de zaken binnen de Vrienden van het Vondelpark (VvVp).

Zoals u wellicht weet zijn de VvVp en deze webstek onafhankelijk van elkaar. Hier leest u algemeen nieuws over wat er in het Vondelpark gebeurt, en daar wat meer verenigingsgerichte berichten.

Binnenkort treedt dit interim-bestuur af en geeft het de verenigingszaken over aan een verse ploeg die intussen aan het trappelen zijn om maar te kunnen beginnen. Zaken die veel energie hebben gekost zijn de zaak van de Theetuin en de Kansenkaart.

De redactie gaat daarna weer hard aan de slag om u te voorzien van de laatste nieuwtjes over en in het Vondelpark.

Lees meer...

Door de Storm is het Park Afgesloten

Afgesloten ingang door de storm

Vondelpark: 18 januari 2018

Laatste Nieuws: de hekken zijn weer geopend

Vanwege de korte en heftige storm is als noodmaatregel het park afgesloten. Alle hekken zijn dichtgemaakt, en niemand mag het park in.

Deze maatregel is genomen omdat het gevaar te groot is dat iemand geraakt wordt door een afgewaaide tak, of nog erger, onder een omvallende boom terecht komt.

Het gevaar bij storm is in het Vondelpark extra groot, omdat het park veel zwakke bomen heeft en de bomen in slappe grond staan. Naar verwachting zal later deze dag -als geconstateerd is dat het gevaar geweken is en alle bomen stabiel rechtop staan, het park weer geopend worden.

Lees meer...

Eerste Sneeuw van deze Winter

Sneeuwpop in het Rosarium

Vondelpark: 12 december 2017

En plotseling ligt er weer een dik pak sneeuw in het Vondelpark. Zondag begon het te sneeuwen. Eerst natte sneeuw en geleidelijk aan werd de sneeuw dikker. In een uur was het hele Vondelpark wit.

De eerste dag was het geen mooie plaksneeuw, maar ondanks dat verrezen overal sneeuwpoppen. Deze sneeuwpop werd in het Rosarium aangetroffen.

Maandagmiddag begon het weer te sneeuwen, en nu was het volle dikke sneeuw, die nog een paar dagen zou blijven liggen.

De lanen werden schoongehouden door tractor met een grote veger en een sneeuwschuif. Vorige jaren werd er nog een zand- en zoutmengsel gebruikt, maar gelukkig blijft de natuur nu bespaard van pekel.

Lees meer...

Vrienden van het Vondelpark Kiest Nieuw Bestuur

De verouderde website van de Vrienden van het Vondelpark

Vondelpark: 25 november 2017 door het nieuwe bestuur van de VVVP

PERSBERICHT

De vereniging Vrienden van het Vondelpark (VVVP) heeft een nieuw bestuur. Met overweldigende meerderheid koos de Ledenvergadering voor Daniël Kropveld (voorzitter), Ad van Vugt (penningmeester) en Sven Pinck (secretaris). Hiermee breekt een nieuw hoofdstuk aan in de geschiedenis van de luidruchtigste actievoerder in het Vondelpark.

De vereniging Vrienden van het Vondelpark kreeg landelijke bekendheid door fel actie te voeren tegen de barbecue. Deze zomer was het park voor het eerst barbecue-vrij. Ook is de vereniging verantwoordelijk voor de kindervrijmarkt op Koningsdag, het oprichten van het ooievaarsnest en de restauratie van een antieke fontein. Daarnaast is de VVVP actief met vrijwilligers die de gemeente helpen om het park mooi en schoon te houden.

Het driemanschap dat nu de scepter zwaait kent het Vondelpark van haver tot gort.
Daniël Kropveld is oprichter van de vereniging en was bijna dertig jaar geleden ook al voorzitter. Hij is tevens hoofdredacteur van de veelgelezen website hetVondelpark.net.
Ad van Vugt is ondernemer en bedrijfsadviseur. Hij is ook donateur van de vereniging en woont aan het park.
Sven Pinck is managementconsultant en was eerder ook al secretaris.

Tijdens de ledenvergadering presenteerde de nieuwe voorzitter een 100-dagenplan. Het wil de VVVP weer klaarstomen voor aanstaande zomer als de overlast weer toeneemt.

Lees meer...

Alv van de Vrienden van het Vondelpark

De verouderde website van de Vrienden van het Vondelpark

Vondelpark: 17 november 2017

Na een eerdere oproep (Zie Vergadering Over De Toekomst Van De Vrienden Van Het Vondelpark) hebben rond de 80 leden gereageerd door het bestuur op te roepen deze vergadering zo spoedig mogelijk te organiseren. Dit is inmiddels gebeurd.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 23 november om 20:00 uur in Huis voor de Wijk Olympus, Hygiëaplein 10, Amsterdam

Deze oud-bestuursleden hebben een reddingsplan opgesteld die tijdens deze vergadering ter tafel zal komen. Dit plan behelst dat er een nieuw bestuur zal moeten aantreden, die administratief orde op zaken moet gaan stellen, en een definitief bestuur moet benoemen. Binnen zes maanden moet de vereniging weer de onafhankelijke organisatie zijn die de belangen van de bezoekers van het park behartigt, zoals het al bijna 30 jaar met succes gedaan heeft.

Wij hebben niet het idee dat de aankondiging van de vergadering bij alle leden aangekomen is, vandaar via deze weg deze oproep. Bent u lid van de vvvp, dan is het belangrijk dat u uw stem laat horen, want zoals het er nu naar uitziet dreigt de vvvp opgeheven te worden. Lid bent u als u zich ooit hebt opgegeven als lid, ook als u een achterstand aan contributiebetalingen heeft. Bent u van plan te komen, dan is het prettig als u uw komst aankondigt per mail aan alv@hetVondelpark.net .

Bent u verhinderd, dan is het belangrijk dat u een ander lid machtigt met uw stem. Stuur daarvoor een mail aan alv@hetVondelpark.net met de mededeling dat u een ander lid machtigt om namens u uw stem uit te brengen. Kent u andere leden van de vvvp, breng ze dan op de hoogte van deze vergadering, en de noodzaak om deze te bezoeken.

Een Nieuw Bestuur

Lees meer...

Meer Vondelnieuws artikelen in de complete index