Regelbord Versie 3

Vondelpark: 15 februari 2008

Weer een nieuwe versie van dit bord

Op weer een nieuw bord is Barbecueën deze keer wel goed gespeld, en nog een groot aantal andere veranderingen sinds we de eerste versie van dit bord zagen op 25 november, en een tweede versie op 12 januari.

Op de derde versie van het bord zijn de verkeersborden in een logischer volgorde geplaatst, en weer enkele taalverbeteringen aangebracht. Opvallend is dat er nu ook een Engelse vertaling op staat. Al bij al is het bord een stuk groter geworden, en staat nu dus op twee palen.

Of het nu allemaal duidelijker geworden is valt allemaal te betwijfelen. Maar gelukkig hebben de juridische pennenlikkers hier hun invloed laten gelden, alle regels hebben een bronvermelding gekregen. Zo dient de parkbezoeker eerst de vordering op straathandel, de algemene politieverordening, het rijksverkeersreglement, de wet milieubeheer, en het wetboek van strafrecht voor het bezoek na te slaan, wil je het Vondelpark weer ongestraft kunnen verlaten.

Wil je bijvoorbeeld weten of je kleuter nog gewoon in zijn blootje mag spartelen in het kinderbadje ondanks het hier genoemde naaktrecreatieverbod, dan moet je toch artikel 239 en 240a van het wetboek van strafrecht paraat hebben wil het kindje niet kans lopen gearresteerd te worden...

We zien wel hoe lang deze borden blijven.

Gast 06-11-2008 21:26

"What is allowed" en "What is not allowed" is ook geen correct Engels!