West komt in opstand tegen BBQ's

Uit de hand gelopen BBQ aan de Amstelveense Vijver

Vondelpark: 22 februari 2013

Sinds in 2007 regelborden in het park verschenen waar tot ieders verbazing te lezen stond dat barbecue├źn zou zijn toegestaan, is iedere zonnige dag daarna de BBQ in steeds groter aantal aanwezig geweest. In het begin ging het nog redelijk goed, maar toen de supermarkten rond het park bij de BBQ-vleespakketjes ook een aluminium weggooi BBQ-tje gingen verkopen, liep de boel volkomen uit de hand. Tot een jaar geleden nog kon je nog overal je bakje in het gras opstoken, en weldra waren in alle velden de rechthoekige verschroeide plekken in het gras te zien waar de BBQ's hadden gestaan.

Inmiddels was Joep Blaas als wethouder aangetreden en probeerde voortvarend het tij te keren door nieuwe barbecue-regels in te voeren. Voor de camera van AT5 zwoer hij dat deze regels streng zouden worden gehandhaafd.

Van al die regels zijn er feitelijk nog maar twee overgebleven: Er zijn veldjes vastgesteld waar de barbecue mag worden aangestoken, en ze moeten op een tegel geplaatst worden. De drie aangewezen veldjes waren rond het Vondelbeeld, aan de Emmavijver en aan de Amstelveensevijver (kaartje). Overal in het park werden weer borden geplaatst om de bezoeker hierover te informeren. Niet dat het echt hielp, want je zag de bradende picknickers nog overal.

Maar de grote concentratie was toch op deze velden. In 2012 werd het de bewoners rond de Emmavijver te gortig, en startten een succesvolle lobby naar de deelraad Zuid. Het veld werd zonder veel ruchtbaarheid voor BBQ's gesloten en een ander veldje aan de Platanenlaan geopend. De bewoners van de Zocherstraat, die al last ondervonden van de barbecues aan de Amstelveense vijver, kregen het nu helemaal te verduren. Niet alleen werden ze iedere warme dag getrakteerd op de walm van de aangebakken baardworstjes, ook werd in de bosschages bij de tuinen de blaas geleegd en extra brandhout gesprokkeld uit de houtwallen.

Gelukkig was de zomer van 2012 erg slecht, dus viel de overlast mee. Enige tijd geleden kwam stadsdeel Zuid met nieuwe plannen om de voorzieningen op de bestaande velden uit te breiden om zodoende meer bezoekers te kunnen trekken. Er komen meer tegels in het gras, en er worden zelfs betonnen stookplaatsen opgezet.

De verenigde bewoners van de Zocherstraat zijn in actie gekomen om deze plannen te stoppen. Het lijkt erop dat ze minder succes zullen hebben dan de protestgroep in Zuid, omdat zoals een evaluatierapport aangaf "er nauwelijks klachten zijn gekomen uit deze buurt". De bewoners van de Zocherstraat zijn het daar helemaal niet mee eens, "Er is wel degelijk hinder ondervonden, maar die zijn niet allemaal bij het loket van stadsdeel Zuid terecht gekomen", aldus Louise, woordvoerder van de bewonersgroep Zocherstraat.

Bij de volgende commissievergadering van stadsdeel Zuid staat het onderwerp op de agenda, en voor die tijd wil de bewonersvereniging alle klachten uit West inventariseren. Hiertoe hebben zij een enquêteformulier opgesteld die u via het reactieformulier kunt aanvragen. Vul uw naam en huisadres, eventueel mailadres in, en u krijgt het formulier zo snel mogelijk opgestuurd.

Door aan te tonen dat de bewoners van West wel degelijk last hebben van de randverschijnselen van het zomer-lange barbecuefeest, hopen ze het stadsdeel te bewegen om goede beslissingen in deze zaak te nemen.

Lees ook de Informatiebrief over Uitbreiding BBQen in Vondelpark

Vervolg op dit artikel heet BBQ Zig-zag Beleid Wordt Voortgezet.

Lees ook andere artikelen in de categorie Picknicken.


Maud Peereboom-Engelberts - 23 February 2013 om 12:07
Naar mijn bescheiden mening zou iedere BBQ verboden moeten worden - in het weinige groen dat we hebben in Amsterdam. Mensen aanspreken op/ beboeten voor rommel, hondenpoep, etensresten, lawaai/ luide muziek. Maar ik ben dan ook al wat ouder...

met vriendelijke groet van een groot liefhebber van het Vondelpark

Monique K - 03 March 2013 om 17:24
Is er een petitie om te tekenen voor mensen die wel kiezen voor behoud van bbq veldjes in het Vondelpark? Zoveel zonnige dagen telt Nederland niet dus ik vind dat bewoners gewoon iets toleranter moeten zijn met nu al de beperking van bbq vrijheid.Op mijn balkon worden mijn buren nog minder blij hoor! BBQ- moet! Anders vergeet de mens hoe hij met vuur om moet gaan!! dus waar teken ik voor behoud? Is iemand al een tegenprotest gestart? hierbij een oproep!!

Reageer op dit artikel:

Mijn naam:
Bericht:
Mijn mening over dit artikel:
Vul code in: Captcha


Categorie: 2013 Picknick Overlast