Na de Zomermoesson

Moeite om droge voeten te houden

Vondelpark: 31 juli 2014

Afgelopen maandag werd Amsterdam opgeschrikt door een flinke zomerse plens regen. Ook in het Vondelpark had men er last van. Het park ligt lager dan de omringende stad, en bij overvloedig aanbod van water heeft het extra last van de regen.

Er waren al jaren geleden voorzieningen getroffen dat het rioolwater niet meteen in het park geleegd worden door het aanleggen van drie ondergrondse cisterna's rond het park. Die hebben voorkomen dat de drollen in de vijvers dreven, maar toch vormden zich overal grote plassen door het regenwater.

Gelukkig werd het water snel afgevoerd, en enkele uren later was de overlast grotendeels verdwenen. Sommige parkbezoekers ervoeren toch nog een enkel ongerief ondanks het feit dat de zon vlak daarop weer volop scheen.


Net zo leuk als aan het strand

De zandbak bij de Amstelveense weg stond ook helemaal blank. Enkele kinderen maakten hiervan gebruik door een verfrissend modderbad te nemen.


Moerascypressen in hun element

Ook de moerascipressen op de hoogte van de Frederiksstraat waren in hun element. Het is een van de weinige boomsoorten die het goed doen in het park, en dat komt doordat ze zijn ontstaan in de moerassen van Florida. Daar groeien ze in het water, en hier doet een flink voetbad deze bomen goed.

Dit voorjaar heeft men een putje en een afwateringskanaal geplaatst om deze bomen -en het pad wat ertussen loopt- proberen droog te houden, maar ook hier is dat kanaal meteen verstopt geraakt en kan het water weer vrij zijn gang gaan.

Iedere poging om het Vondelpark droog te houden is een illusie. Het gaat toch niet lukken. Dat de grond af en toe verzadigd raakt van de regen is trouwens heel erg goed. Het Vondelpark is een veenmoeras, en nat veen is juist heel erg gunstig. Het laat de grond niet uitdrogen zodat het niet inklinkt het het park niet verder verzakt.