Het Evenementenbeleid

Vondelpark Openluchttheater

Vondelpark: 29 september 2016

Het Parkenoverleg is een samenwerkingsverband van alle Park- en Tuingroepen in Amsterdam. Het zorgt ervoor om expertise die verspreid is in de verschillende groengroepen te combineren, en zo met een stem op te treden naar beleidsmakers en bestuurders in Amsterdam. De redactie van hetVondelpark.net heeft namens het Vondelpark zitting in dit overleg. Zo heeft het Parkenoverleg naar aanleiding van de Agenda Groen een Groenmanifest opgesteld, bestaande uit tien punten. Naar aanleiding van dit manifest hebben verschillende politieke partijen amendementen op de Agenda groen ingediend.

Uitvloeisel van de Agenda Groen is het Festivalbeleid. Sinds wethouder Choho (D66) over het groen in Amsterdam gaat, wordt er anders aangekeken tegen het groen in Amsterdam. Het Parkenoverleg maakt er zich zorgen over. Zo lijkt het er sterk op dat er extra bezuinigd wordt op groen in de stad, en het gat opgevuld gaat worden door het geld dat extra festivals in parken gaan opbrengen. Daarvoor zouden dan de parken aangepast moeten worden, door versterkt gras, bredere wegen geschikt voor zware vrachtwagens, oprekking van normen betreffende hinder, en versobering van de natuurwaarden (onderhoud). Het Parkenoverleg ziet dit met lede ogen aan. Liever zouden zij zien dat festivals buiten dicht bewoond gebied georganiseerd worden, op speciaal daarvoor aangelegde terreinen in niet kwetsbaar gebied.

Locatieprofielen

In het kader van het Festivalbeleid zijn voor ieder groengebied zogenaamde Locatieprofielen opgesteld. In deze documenten wordt vermeld welke mogelijkheden er zijn om nog meer evenementen te kunnen organiseren. Ook voor het Vondelpark is een locatieprofiel opgesteld. (Download het Locatieprofiel Vondelpark)

Inmiddels is het Locatieprofiel Vondelpark behandeld in de commissie Zuid. Dat was op woensdag, 7 september 2016 -op de dag dat de redactie nog op vakantie was.

Volgens ons is de inhoud van het locatieprofiel zorgwekkend. Het Vondelpark is nu al totaal overbelast met de evenementen die nu plaatsvinden: Vrijmarkt op Koningsdag; Gedurende de zomer drie dagen in de week optredens in het openluchttheater (VOLT), waaronder zes harde popconcerten; en de Amsterdam Marathon worden genoemd in het document. Maar niet genoemd worden de Friday Night Skating (1 avond per week), Picknick- en barbecue activiteiten op iedere zonnige dag, Massale bootcamps (iedere avond), activiteiten uitgaande van de omroepstudio's in het VondelCS, de talloze publieksaantrekkende gebeurtenissen zoals de opkomende Pokémon hype. En niet te vergeten de talloze incidentele evenementen zoals bijvoorbeeld de hardloopwedstrijd in het park tijdens de atletiek-kampioenschappen. Toch wordt er in het locatieprofiel ruimte gezien voor uitbreiding met 2 middelgrote en 4 kleine evenementen!

De redactie van hetVondelpark.net vindt dat er in het kwetsbare Vondelpark geen ruimte is voor uitbreiding van festivals. Daarbij lijkt het ons noodzakelijk om te onderzoeken of het Rembrandtpark en het Sloterpark geschikte plaatsen zijn om de festivaldruk in het Vondelpark uit te spreiden.