Door Storm Park Gesloten

Vondelpark: 18 januari 2007

Door de zwaarste storm in jaren die over Amsterdam raasde is op de middag van 18 januari het Vondelpark voor alle verkeer afgesloten. De poorten van de hoofdingangen werden dicht gemaakt, en de kleinere ingangen afgesloten met lint. De harde wind maakt het Vondelpark een te gevaarlijke plek om in te lopen of te fietsen. Afgebroken takken en de kans op omvallende bomen maakt het er levensgevaarlijk.

Er zijn berichten van diverse omgevallen bomen, de werkauto's patrouilleren voortdurend over de wegen. AT5 meldt dat een boom die over het Vondelpark Paviljoen (terras van Vertigo) dreigde te vallen inmiddels gekapt is.
Bomen in het Vondelpark hebben in de slappe veengrond van het park minder houvast, en door de relatief hoge grondwaterstand komen de wortels niet diep. Dit is een feit dat bij een veenpolder hoort, en heeft niets te maken met achterstallig onderhoud. Ook de kort geleden aangelegde bergbezinkbassins of een betere doorstroming van het water zullen deze situatie niet verbeteren. Intensievere bemaling zal het probleem alleen maar verergeren, omdat de grond dan nog sneller gaat inklinken.

Het feit dat bij iedere storm enkele bomen omwaaien, moeten we maar accepteren.

Een verslag van de stormschade...

De storm heeft ruim tien bomen omgeblazen en een groot aantal takken afgebroken. Het klinkt veel, maar dit een een normaal aantal bij een wind van deze sterkte. Het meest getroffen zijn de populieren. Deze bomen zijn snelle groeiers, en daarom is het hout niet erg hard. Ook hebben ze veel rotte plekken, waardoor de takken sneller afbreken. Populieren zijn eigenlijk geen geschikte bomen voor de omstandigheden in het Vondelpark.


Populier bij Kinderbadje

Bij het kinderbadje is een populier bij de basis afgebroken, en op het hek om het kinderbadterrein gevallen. De kinderen vermaken zich uitstekend door in de takken te klimmen en een hut te bouwen in de stronk.


Bomen voor de Vossiusstraat

Een groot verlies zijn de oude maar gezonde bomen die op de Schapenweide waren geparkeerd vanwege de werkzaamheden aan de rioolwaterbassins bij de Vossiusstraat. Ze waren weliswaar verankerd met kabels, maar deze wind was veel te sterk. Ze zouden binnen niet al te lange tijd terugverhuizen naar hun oude plek. Als de kruin niet al te erg beschadigd is, is het misschien nog te proberen...


Els bij Koningsvijver

Bij de Koningsvijver is een els omgevallen. Op de foto zie je dat de stronk omhoog is gekomen. Daar is duidelijk te zien dat hoe oppervlakkig de wortels gegroeid zijn. Bij deze boom waren de wortels ook niet goed ontwikkeld onder het lemen voetpad door en naar het water toe.


Kastanje bijna omgevallen

Even verderop, voorbij de Willemsbrug, staat een kastanje die het nog maar net gehouden heeft. Waarschijnlijk zal deze binnenkort ook gekapt moeten worden, omdat hij ieder ogenblik alsnog kan omvallen.


Populier bij tuin Eeghenstraat

Bij de diepe tuin bij het huis waar ooit de Brenninckmeijers woonden achter de van Eeghenstraat is een populier en/of een es op het tuinhek gevallen. Deze bomen zijn inmiddels weggehaald, maar de schade aan het hek is nog duidelijk te zien. De verbrande resten van het tuinhuisje die nu zichtbaar geworden zijn herinneren aan het verblijf van een zwerver enkele jaren geleden. Zijn woonverblijf in het tuinhuisje werd gedoogd, maar in een vlaag van verstandsverbijstering stak hij het huisje in de brand.


Berk bij Ingang Eeghenstraat

De stronk van een omgevallen berkje laat zien hoe slecht de wortels ontwikkeld zijn, en ook is te zien hoe hoog het grondwater staat.


Populier op hek

Bij de ingang van de van Eeghenstraat is een populier in de lengte gespleten en de stam is op het hek gevallen.


Kastanje in tuin Vertigo

De meest aansprekende schade is wel de kastanje op het terras van Vertigo, die in de zomer voor een aangename schaduwkoelte zorgde. De boom ging tijdens de storm steeds meer over te hellen, en is toen uit voorzorg gecontroleerd omgehaald.


Categorie: 2007 Stormschade