De Schapenweide

Vondelpark: 1 september 2009

Lelijkste stuk park

De Schapenweide is het stukje grond in het park tegenover het kantoor van de stadsdeelraad, en waar ook de ooievaarspaal staat. Het was ooit een van de mooiste stukjes in het Vondelpark, maar de laatste paar jaar verworden tot een doods stukje industrieterrein.

In oktober 2007 presenteerde Martin Melchers, stadsecoloog, voor een grote groep Vondelparkliefhebbers, biologen en raadsleden zijn plannen voor het Natuurpad door de Schapen- en Koeweide. Er werd toen een rondleiding door de Schapenweide gehouden. Het was een ongekend paradijs. Aan de oostkant was een verwilderd baggerdepot en langs de beschutting van de dijk was een microklimaat ontstaan van vocht- en schaduwminnende planten. Met grote moeite baanden wij ons een weg door deze jungle. De westkant was een open weide. Het gras was vrij hoog, ideaal voor de ooievaars, en het poeltje krioelde van het leven. In de weide werden diverse kruiden gevonden waar de aanwezige biologen de grootste moeite mee hadden deze te determineren. Aan de eilandjes rond de Schapenweide werden in die tijd vaak ijsvogels aangetroffen.

Niet lang daarna startte de huidige fase van de renovaties. Er moest snel een locatie in het park gevonden worden voor de tijdelijke opslag van wat aarde, en dat werd de Schapenweide. Geleidelijk breidden de aarden heuveltjes zich uit, er werd vervolgens ook zwaar grind en leem gestort, en ook werd het een opslagterrein voor allerlei gereedschap en ander materiaal. Intussen is dit voormalig stukje paradijs verworden tot een lelijk industrieterrein. Er is zelfs een vergunning afgegeven om dit als werkterrein te gebruiken tot het eind van de renovatiewerkzaamheden.

Volgens Quirijn Verhoog, landschapsarchitect die de werkzaamheden coördineert is dit een noodzakelijk kwaad. "We moeten afwegen wat het milieu het minst belast. De grond heen en weer rijden in grote vrachtwagens naar het werfterrein aan de rand van de stad zou het enige alternatief zijn."
We moeten intussen maar knarsetandend toezien hoe grote shovels aarde naar en van een gigantische grondzeef rijden, en grote bergen met puin de grond pletten. Laten we hopen dat de natuur zich enigszins zal herstellen als dit ooit voorbij zal zijn...

Een lange tijd geleden -een jaar of tien- is de Schapenweide trouwens aan een ramp ontsnapt. Aan de westkant van de weide was destijds een baggerdepot. De druk van de vochtige bagger liet een aardgasleiding barsten die onder de weide doorloopt. Gele bordjes gaven jarenlang aan waar de leiding liep. Maar nu zie ik ze niet meer. -Onder de bergen verdwenen?
Zou de aardgasleiding deze belasting wel kunnen weerstaan?

Reactie van Martin Melchers

Martin meldt dat er al plannen zijn voor de herinrichting van de Schapenweide als het depot is opgeheven.

"Juist deze week heb ik de prachtige plannen voor wilde natuur en de natuur wandeling op de Schapenweide gezien. Er komt nog een poel bij, er komen enkele schapen te lopen, de holle weg zit nog in de plannen en allerlei milieus voor planten en dieren. Als het klaar is moet er eens een brochure over de hele wandeling gemaakt worden."

Reactie van Quirijn Verhoog

"(...) Het depot was ook nodig om de ondergrond van veen voor te belasten, zodat het flink ingedrukt wordt. De renovatie nadert nu zijn einde en het gronddepot wordt binnenkort opgedoekt. Er wordt nu een plan gemaakt om er een, in een heuvel verborgen baggerdepot in te richten. Deze inrichting moet ook ten dienste staan van de natuurontwikkeling op de Schapenweide. We houden de lezers van hetVondelpark.net op de hoogte."