Actie Tegen Zwerfafval

Vondelpark: 13 mei 2007

Billboards in het park...

Met een vreselijk groot billboard op de weide bij het Vondelbeeld, en daaraan demonstratief twee groene afvalbakken geketend, is Stadsdeel Oud-Zuid vlak voor Koninginnedag een actie gestart tegen zwerfafval.

Ze hadden beter moeten weten, de dure lessen van Nederland Schoon die via een miljoenencampagne met advertenties gefinancierd door de verpakkingsindustrie, probeerde de Nederlander te doen geloven dat Nederland steeds schoner zou worden, zijn kennelijk niet geleerd; want het Stadsdeel doet het dunnetjes over.

Met deze actie hebben zij ook flink bijgedragen aan de verloedering van het park.


Gesmolten afvalbak

Want na een paar dagen al was een van de afvalbakken omgesmolten tot een smeulende bal van plastic, en daaromheen een grote hoeveelheid versplinterd flessenglas, blikjes en spa-flesjes, en de onvermijdelijke hoeveelheid zwerfafval eromheen. Intussen is het billboard weggehaald, en van de mislukte actie getuigen alleen nog vier grote vierkanten van dood gras op de plek waar de poten stonden, en een kuil nog vol met glassplinters waar de afvalbak ooit stond.

Toch vindt hetVondelpark.net dat er dringend wat gedaan moet worden aan deze grote plaag. Al eerder stoorden wij ons aan de slappe knieën van de regering die alweer een kans om statiegeld te heffen voorbij lieten gaan.

In een interview voor het weekblad HP/deTijd, die in april 2007 een speciale uitgave uitbracht over zwervafval, zei Daniël Kropveld van hetVondelpark.net:

"Het Vondelpark is een trendy park waar mensen graag feesten geven. Op zondagavond worden er partytenten en tafels neergezet. Een traiteur levert dozen vol rosé en hapjes. Het enige wat na afloop wordt meegenomen zijn de tent en de tafels. Op maandag kun je door het zwerfafval het gras niet meer zien. Het is een kolossale troep. De gemeente ruimt het 's ochtends op. Op zich is dat lovenswaardig, alleen nemen ze daarmee ook de pijnprikkel van verontwaardiging weg die je zou moeten voelen. Mensen zien niet wat ze hebben aangericht."

Hoewel ze het volkomen verkeerd aanpakken, is stadsdeel Oud-Zuid terecht bezorgd over het probleem van zwerfafval. Maar deze acties werken juist contra-productief. Het enige dat echt helpt is een terugbrengpremie voor blikjes en flesjes. Ook al is het maar 5 cent. Met 20 blikjes heb je dus al een euro, genoeg mensen die hier een aardige bijverdienste in zullen vinden.
Laten we hopen dat de huidige regering het aandurft om met de verpakkingsindustrie een terugbrengpremie op blikjes en flesjes in te laten voeren.