Sectierapport van de Dode Marter

Kop van de dode marter met een grote teek

Vondelpark: 13 mei 2012

Hieronder is het sectierapport , opgesteld door Sim Broekhuizen van Alterra. Dit is een vervolg op het artikel Oog in Oog met een Marter.

"We hebben vorige week een groot aantal boommarters bekeken, waaronder de boommarter uit het Vondelpark, gevonden op 19 april j.l. Dat het een vrij jong mannetje was wist je al. Het dier had weinig slijtage aan het gebit, maar op basis daarvan durf ik toch niet te zeggen of het een dier van één of twee jaar oud was. Ook het gewicht van de testikels (0,66 en 0,71 gram) geeft wat dat betreft geen uitsluitsel, evenmin het feit dat ik geen vrij sperma vond. Het gewicht van het penisbotje, 0,26 gram, wijst echter op een dier van twee jaar oud (zie ons verhaal over de voortplanting bij de boommarter in Lutra 23 (2000): 205-214). In de maag vonden we alleen een cocon met larve van een grote nachtvlinder, samen 16 gram.

Dit dier leek sterk op het mannetje dat op 31 mei 2005 net buiten de noordelijke ingang van de tunnelbak van de Zeeburgertunnel (A10) werd gevonden. Ook dit dier had weinig slijtage aan het gebit, had waarschijnlijk ook geen vrij sperma en het baculum woog ook 0,26 gram. Het testikelgewicht van dit dier was 0,20 gram, wat er wel sterk wijst dat het dier pas goed één jaar oud was.

Van de boommarter uit 2004 vond ik geen sectiegegevens in ons systeem.

De Vondelpark-boommarter was duidelijk jonger dan boommarter die op 8 juni 1987 was gevonden nabij de zuidelijke toerit naar de Coentunnel in het westelijk havengebied. Het testikelgewicht daarvan was 0,79 gram. Helaas is van dit dier het gewicht van het penisbotje niet genoteerd, maar bij dit dier werd wel vrij sperma gevonden en de slijtage van het gebit was sterker. Dit dier zal waarschijnlijk tenminste drie jaar oud zijn geweest. Het kan evengoed een zwerver zijn geweest.

Ik heb nog even nagekeken of erin ons archief nog oudere meldingen van een boommarter op het grondgebied van Amsterdam te vinden waren. Dat is niet het geval.

Het blijft een intrigerende zaak, die hoofdstedelijke boommarters. Benieuwd wanneer jullie met het eerste geval van voortplanting komen!"

Met vriendelijke groet,
Sim Broekhuizen, Alterra.Categorie: 2012 Dieren