Natuurbeheer

Vondelpark: 2 juli 2006

Natuurvriendelijk grasmaaien

Het beleid van het onderhoud van het Vondelpark is steeds natuur- en milieuvriendelijker. Houtwallen, lage oevers, oeverbegroeiing, meer ruimte voor kruiden, reptielenplassen: ga zo maar door.

Het effect is al duidelijk waar te nemen: lezers met interessante natuurwaarnemingen kunnen die melden bij ons, foto's welkom!

Ook worden sommige weiden minder vaak gemaaid. Daardoor kunnen de grassen en kruiden zaad schieten, en zo'n bloeiende weide is toch een prachtig gezicht, niet?

Afgelopen woensdag werd een van deze wilde weiden gemaaid. Het was de weide waar het beeld naar een ontwerp van Picasso staat (l'oiseau decoupé, dit beeld is NIET door Picasso zelf gemaakt). Toch wordt deze weide vaak 'de Picassoweide' genoemd.