Jonge Uilen Waargenomen

Vondelpark: 5 mei 2009

Foto Jan van der Aa

Op 20 april 2009 meldde Ruud Vlek van het Amsterdams Vogelnet de observatie van drie jonge bosuilen in het Vondelpark bij de Willemsbrug. Ze zitten hoog in een wilg met veel klimop aan de waterkant. Van de oudervogels geen spoor. Verder meldt de auteur:

Bij een broedduur van 30 dagen en een nestjongenfase van ca. 35 dagen, is dit broedsel gestart begin of medio februari. Eerdere broedgevallen van Bosuil in het Vondelpark dateren van 1954 (Cnoop Koopmans) en 1982 (adult met 2 jongen op 19 april; Wouter van der Weijden in Gzw 21, 1983 nr. 1 p. 15). Na 1984 is er geen broedgeval meer vastgesteld (cf. P. Rousset, Notes on casual encounters with birds in the Vondelpark 1984-1991 p. 14; arch. VWGA). Dit is dus het eerste succesvolle broedgeval in 26 jaar. Mogelijk is ons in enig jaar hiervoor een broedgeval ontgaan, want een zingende Bosuil werden al rond 2007 door Robert Heemskerk e.a. op dezelfde locatie vastgesteld.
Op dezelfde plek ook nog Holenduif en Boomklever. Daarnaast meende ik tot twee keer toe een Groene Specht te horen lachen, maar zekerheid daarover kreeg ik niet. Dit is een soort die vrijwel nog nooit in het Vondelpark is aangetroffen.

Of de uilen in onze uilenkast geboren zijn, is niet bekend. Op advies van de auteur laten wij de kast nog even met rust.

De uilenkast hangt op de Koeweide, aan de hoge bomen aan de andere kant van de poelen.

Foto: Jan van der Aa, gemaakt op 8 april.


Gast - 06-05-2009 22:37

Amsterdamse Bosuil
Dit is een schitterende waarneming! Zo zie je maar weer dat natuur en het stadsleven prima samengaan. Dus mensen, ga lekker ontspannen in de parken en vergeet niet je fotocamera paraat te houden voor al het mooi wat er rondvliegt en kruipt. Jan, prachtige foto van een jonge stadse Bosuil. Groetjes Bart


Categorie: 2009 Uilen Nestkasten