Jonge bosuilen en andere waarnemingen

Uilskuikens (Foto Hannah Jansen)

Vondelpark: 22 april 2012 door Daniël Kropveld

Tijdens de paddentrek in het Vondelpark in het voorjaar van 2012 zijn een kleine 20-tal vrijwilligers op stap geweest, en hun waarnemingen strekten veel verder uit dan alleen kikkers en padden.

Het was al gauw duidelijk dat de bosuilen actief waren in het park. Op 13 maart zagen we de eerste uilen al rondvliegen rond de Willemsbrug (Emmaplein). 20 maart werd hij (m/v) weer gezien, en op 22 maart zag ik het silhouet van twee jonge bosuilen. Het luid gekrakeel van de hongerige beestjes trok de aandacht in de avond van een normaal heel stil Vondelpark. De volgende dagen konden de vrijwilligers van de paddentrek duidelijk de silhouetten van de uilskuikens zien. Een fantastisch gezicht om de ouders te zien aanvliegen -met vermoedelijk een lekkere kikkerbout; inmiddels werd het duidelijk dat het er zelfs drie waren. De locatie was steeds de bosschages ten westen van de Willemsbrug.

Begin april lekte het nieuws uit op het Amsterdams Vogelnet, en lange tijd daarna zijn ze niet meer gehoord. We begonnen al te vrezen dat ze op marktplaats.nl waren aangeland, maar gelukkig kreeg ik onlangs een bericht uit betrouwbare bron dat ze elders in het park weer teruggevonden zijn.

Foto © Hannah Jansen

Het nest in de knotwilg

Niet alleen de bosuilen, maar ook meldingen van vleermuizen, egels, een angorakat en konijnen kwamen regelmatig binnen.

Later in het seizoen kwam een melding van een nijlgans met negen jongen. Een bezoeker was getuige van een aanval van een snoek die een van de kuikens omlaagzoog. Kortom, vanochtend zag ik dat er nog maar drie over waren.

Op 18 april was de werkgroep Vondelpark actief met werk op de Koeweide. In de meest westelijke knotwilg had ik al eerder een eend zien broeden, maar een paar dagen later zat er een nijlgans. Luis, de voorman van de Vondelpark hoveniers kon dit bevestigen. De nijlgans had het nest overgenomen, en Luis zag in het nest een mengsel van eenden- en ganzeneieren. Toen ik dacht dat het nest leeg was en mijn camera in de holte richtte, vloog er plotseling een verschrikte eend weg. Het bleek dat de eend op alleen maar nijlganzeneieren aan het broeden was! Kennelijk had de nijlgans de vreemde eieren weggeknikkerd, maar had de eend dat niet gemerkt. We zijn benieuwd wie er wat gaat uitbroeden daar!

Ook hoorden wij enkele keren een groene specht lachen.

Vreemde pootsporen trokken verder onze aandacht.

Verder is door het frisse en vochtige voorjaar het klimaat erg groeizaam. Er komt van alles op op de Koeweide. Het radioprogramma Vroege Vogels luidde de alarmklok over het uitsterven van de witte kievitsbloem, hier bloeien ze volop. (Ze zijn door de werkgroep vorig jaar nog gepoot, maar kennelijk slaan ze hier goed aan).

De ooievaars zijn ook aan het broeden, begin mei hopen wij het vrolijke nieuws van de geboorte te melden!


Fleur schopman - 23 April 2012 om 22:01
Vreselijk leuk te zien en horen/ lezen dat de groene halsbandparkieten niet ALLE vogels en ekhoorns hebben weggejaagd uit het vondelpark!

De foto van de uilskikens is schitterend.