Iepenziekte op Eiland Centrale Vijver

Vondelpark: 22 juni 2011

Kaal eiland op de Centrale Vijver

De iepenziekte is de meest bomen-dodelijke ziekte in de grote Iepenstad Amsterdam. Overal in de stad zie je soms hele groepen van iepen die zijn weggehaald. Een iep wordt ziek door de larve van een kever, die de boom onder de bast met een schimmel besmet. De schimmel verstoort de waterhuishouding, dus als er plotseling kale takken ontstaan, moet de boom weg voordat de larven als kever uitvliegen.

Zo ook op een eilandje in de Centrale Vijver, bij de Schapenweide. De bron was zeer waarschijnlijk een afgeknapte boom (vrij zeker een iep) die al rottend een mooi nest voor deze kevertjes bood. Behalve deze stam zijn ook alle iepen op het eilandje uit voorzorg gekapt.

Een grote ramp is dit niet. De ganzen hebben nu blij bezit genomen van het eiland dat eerst door de dichte begroeiing moeilijk toegankelijk was. Vijf jaar geleden werd een ander eilandje getroffen door de iepenziekte. Intussen is dit eiland al weer helemaal overwoekerd -door jonge iepen!


Categorie: 2011 DodeBoom