De Processierups

De processierups wordt weggezogen

Vondelpark: 8 juni 2018

Laatste nieuws: Sinds deze schoonmaaktactie zijn er geen processierupsen meer gevonden.

Dit jaar heerst er een enorme plaag van processierupsen. Andere jaren werd dit beestje nog incidenteel aangetroffen, maar waarschijnlijk door het extreem warme voorjaar is de rups dit jaar flink in opmars.

Overal in de stad worden ze trouwens gezien, een paar jaar geleden werden ze het eerst gespot in het Amsterdamse Bos, maar nu verspreidt het zich in snel tempo.

Bomen waarvan bekend zijn dat er processierupsen in nestelen, worden voorzien van een rood lint om de stam. Treft u zo'n boom aan -het is altijd een eik, blijf dan zo ver mogelijk er vandaan en loop of fiets hard door. De nesten verstrooien haren die een heftige allergische reactie opwekken. Flinke prikkelende jeuk op onbedekte lichaamsdelen vaak gepaard met rode pijnlijke uitslag, en als het ingeademd wordt een ontembare kriebel in de luchtwegen.

De GGD houdt de situatie streng in de gaten en zorgt ervoor dat de plaagdieren zo snel mogelijk verwijderd worden. Met een grote stofzuiger worden ze weggezogen, en een destructiebedrijf zorgt voor de vernietiging. De auteur van dit stukje kan u ook aanbevelen tijdens deze werkzaamheden uit de buurt te blijven, want nu zit hij hard kuchend en krabbend dit stukje te schrijven...


Een nest van processierupsen

Ziet u in een eik zo'n nest, en de boom is nog niet gemarkeerd, meld dit dan zo snel mogelijk aan een van de werklui in het park, of anders de GGD, of anders via ons contactformulier. Meld dan zo nauwkeurig mogelijk alle details, en wij geven dit dan direct door. Een nest herkent u aan een grijze vlek hoog in de boom op de stam, deze vlek is een gesponnen nest en daaronder zitten overdag de processierupsen.

Meer informatie wordt verstrekt door de GGD.

De foto's zijn gemaakt in het Vondelpark in de buurt van de ingang Rijtuigenhof.Categorie: 2018 | Overlast | Dieren